Aktien

Aktien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Pågående handelsdag
2020-05-27 15:22:10
Senaste avslutade handelsdag
2020-05-27 15:29:34
Utv. % - -1.05 %
Utv. SEK - -0.04 SEK
Senast - 3.78 SEK
Köp - 3.66 SEK
Sälj - 3.78 SEK
Högst - 3.82 SEK
Lägst - 3.52 SEK
Omsättning - 693,958.62 SEK
Volym - 187887
Volymvägt snittpris - 3.69 SEK
 
Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 0,92 1,47 0,10
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,30 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 22 300 13 632 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 28 365 20 267 12 358 9 516 9 516
 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 31 mars 2020.
Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

19,05 5 403 958

EURUS INTERNATIONAL AB

18,98

5 382 760

ALTED AB

7,85

2 226 491

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

5,82

1 650 667

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB

2,84

804 807

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

2,78

787 991

LIONPEAK AB

2,48

702 765

ANDERSSON, LARS

2,27

644 119

SIX SIS AG, W8IMY

1,70

482 444

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

1,54

435 907

Totalt 65,31 18 521 909
Källa: Euroclear Sweden AB