Aktien

Aktien

Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM.

Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se.

Pågående handelsdag
2020-11-27 10:26:44
Senaste avslutade handelsdag
2020-11-26 16:29:34
Utv. % 0.03 % -5.73 %
Utv. SEK 0.11 SEK -0.20 SEK
Senast 3.40 SEK 3.29 SEK
Köp 3.25 SEK 3.23 SEK
Sälj 3.48 SEK 3.29 SEK
Högst 3.48 SEK 3.49 SEK
Lägst 3.15 SEK 2.89 SEK
Omsättning 117,520.87 SEK 207,805.31 SEK
Volym 36458 62423
Volymvägt snittpris 3.22 SEK 3.33 SEK
 
Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 0,92 1,47 0,10
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,30 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 22 300 13 632 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 28 365 20 267 12 358 9 516 9 516

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 30 september 2020.
Namn % av röster och kapital Antal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 19,37 7 062 549
EURUS INTERNATIONAL AB 18,53 6 758 998
ALTED AB 8,01 2 920 746
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5,84 2 130 811
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB 2,84 1 034 751
ANDERSSON, LARS 2,33 850 001
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 1,97 719 509
LIONPEAK AB 1,95 710 000
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1,68 614 204
SIX SIS AG, W8IMY 1,59 578 285
Totalt 64,11 23 379 854
Källa: Euroclear Sweden AB