Holländska skolor satsar på LightAirs virushämmande luftrening

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
LightAirs partner Habitat Solutions BV har sålt virushämmande luftrening till ytterligare sex holländska skolor. Habitat har varit en mångårig partner till LightAir i Benelux inom främst konsumentinriktad försäljning och distribution. Under senare tid har man liksom LightAir påbörjat en tydligare bearbetning av kommersiella och industriella målgrupper, vilket nu börjat visa tydliga resultat.

Under senhösten 2022 installerade distributören Habitat virushämmande luftrening från LightAir hos två skolor i Holland. Nu har ytterligare sex skolor, som drivs genom samma stiftelse, beställt liknande installationer till ett värde om cirka 400 TSEK för LightAirs del. 

Aktiv luftrening är av ökande intresse och betydelse även hos svenska skolor såväl som kontor och industrier. Ren luft bidrar till en hälsosammare miljö och ökad produktivitet, med lägre sjukfrånvaro och förbättrad inlärning. Forskning och undersökningar visar att barn och ungdomars kognitiva förmågor och inlärning påverkas negativt av partikelhalten i skolor och utbildningslokaler1

“Habitat och deras dedikerade arbete i Benelux är en viktig del i vår långsiktiga strategi att bli ett allt större och mer framgångsrikt luftreningsbolag inom B2B”, säger Peter Svensk, vd för LightAir. “Liksom LightAir har man börjat fokusera allt hårdare på just kommersiella och industriella kundsegment. Inledningsvis har detta skapat affärer främst med skolor och intressenter inom tillverkande industrier. Extra kittlande i just detta fall är att man på kort tid gått från två till nu sammanlagt åtta skolor, samtidigt som den aktuella stiftelsen totalt driver ett åttiotal skolor i regionen. Habitats framgångar gynnar oss i form av konkreta beställningar, samtidigt som våra löpande kontakter med vännerna i Rotterdam ständigt stärker oss i tilltron på vår uttalade strategi inriktad på B2B.”

Den aktuella luftreningsteknologin, IonFlow, har vetenskapligt bevisats ha en neutraliserande effekt mot olika luftburna virus och därmed kraftigt kunna reducera smittspridning. Detta bland annat genom ett sju år långt forskningsprojekt hos Karolinska Institutet, vars slutsatser publicerats i Nature Scientific Reports2. De ofta takhängande luftrenarna ingår även i ett prenumerationserbjudande av ”ren luft som en tjänst” riktat till svenska kontor och skolor, en tjänstepaketering som tidigare även tilldelats International Facility Management Associations nordiska innovationspris.

1 Se exempelvis djupstudie av 39 katalanska skolor som publicerats i PLOS Medicine: Association between Traffic-Related Air Pollution in Schools and Cognitive Development in Primary School Children: A Prospective Cohort Study (länk till extern engelskspråkig rapport)

2 Publicerad rapport från forskningsprojektet återfinns hos Nature Scientific Reports (länk till extern engelskspråkig rapport).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar