Hur räkna livscykelkostnad (LCC) inom luftrening?

Fyra enkla tips och mall i Excel för att hitta er bästa lösning för ren luft

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
När du investerar i luftrening måste du göra en professionell LCC-analys av livscykelkostnaden för olika lösningar. Du kan läsa mer om LCC-konceptet här. Den här artikeln ger dig specifika och konkreta tips om hur du kan titta djupare i din upphandling av ren luft.

Oavsett om du föredrar begreppet LCC eller Total Cost of Ownership (TCO) så är det inom dessa områden du behöver göra din hemläxa.

Genom att fokusera på LCC får du ett komplett beslutsunderlag. Du kan relativt enkelt identifiera vad som är kostnadsdrivande och skapa en långsiktig förutsägbarhet gällande ekonomi och resursförbrukning. Samtidigt som du lättare kan jämföra och veta vilka frågor du ska ställa till potentiella leverantörer.

Grundläggande att skaffa rätt funktion

Alla luftreningslösningar måste först och främst rena luften effektivt och ner till minsta möjliga partikelstorlek som är önskvärd för lokalerna i fråga. Olika alternativ kan erbjuda betydande skillnader i effektivitet. Rengöringen måste också ske kontinuerligt och helst utan att göra alltför mycket buller, vilket är av stor betydelse för kontor och bostäder. Alla dessa parametrar kan skilja sig mycket mellan olika produkter och ibland kännas förvirrande.

Det är till exempel inte alla som kommer ihåg att decibelskalan är logaritmisk – 10 dB extra är en tio gånger högre ljudnivå! Många aktörer i branschen föredrar också att bara tala om ljudnivåer som produceras av det lägsta driftläget, medan de betonar effektiviteten i det högsta.

LCC inom luftrening

Ovanstående är frågeställningar kring mer grundläggande funktionalitet och kapacitet, vilket givetvis är mycket viktigt att utvärdera mellan olika förslag. Har vi väl uppnått denna hygiennivå i vår upphandling kan ta oss vidare till en än mer professionell nivå – en enkel och mer komplett LCC-analys.

När det gäller livscykelkostnaden för just luftrening så återfinns fyra specifika områden som du bör hårdgranska under lupp:

  • Investeringskostnaden – priset på luftrenarna är en given delkomponent när man bedömer hela livscykelkostnaden. Men med en livslängd på tio år eller mer har det inte en så avgörande roll som man kanske först tror.
  • Energikostnader – även före dagens skyhöga energipriser kan det vara en skillnad på hundratals dollar eller euro per månad när man använder mer omfattande lösningar för luftrening. Det finns många exempel där det första årets energikostnad är högre än själva köpet. Hur många kW behövs för att effektivt driva dina alternativa lösningar per timme, dag och år?
  • Filterkostnader – många aktörer på marknaden verkar vara verksamma inom filterbranschen snarare än inom luftreningsbranschen. Hur ofta måste man byta filter för att uppnå tillräcklig luftrening? Hur ser den gradvisa minskningen av effektiviteten ut efter X antal veckors användning? Denna upprepade kostnad beror på hur ofta du behöver byta filter, t.ex. var sjätte vecka eller var nionde månad.
  • Servicekostnader – hur ofta behöver du beställa professionell service och underhåll för att luften ska renas på önskad nivå? Finns det delar som du kan ta hand om själv i stället för att ta in extern servicepersonal?

Som alltid ska du ställa frågor och ta referenser. Du kan också enkelt ladda ner denna beräkningsmall för att utvärdera olika lösningar. Låt dig inspireras av de frågor som måste ställas och skapa din egen bedömning för ett professionellt och framgångsrikt beslut om ren luft i dina lokaler. För enkelhetens skull har vi tagit med grundläggande fakta om LightAir’s industriella erbjudanden, så att du snabbt och enkelt kan göra dina jämförelser.

¤ ¤ ¤

LightAir är övertygad om att vår teknik har fördelar när det gäller reningskapacitet, skalbarhet och genererade ljudnivåer. Dessutom har vi ännu inte stött på någon konkurrent som är i närheten av den låga livscykelkostnad (LCC) som vi kan erbjuda. Det gäller konsekvent i hela vår produktportfölj, som täcker de tre största segmenten på världsmarknaden: Industri, handel och konsument. Vill du veta mer? Följ vår blogg! Eller kontakta oss direkt för en dialog.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »