The stock

The stock

We publish information about the stock in collaboration with NGM.

Stock trading can be seen in real time on ngm.se.

 

The stock (Swedish)

 

Ingen data tillgänglig för tillfället, försök igen senare.

 

Aktiedata20202019201820172016
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,36-0,13-0,60-1,36-1,58
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,36-0,13-0,60-1,36-1,58
Eget kapital per aktie (SEK)1,411,231,370,921,47
Börskurs vid årets slut (SEK)5,001,301,952,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal)32 56822 30013 63212 3589 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal)46 37228 36520 26712 3589 516

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 30 september 2021.

Namn % av röster och kapital Antal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 16,81 7 796 908
EURUS INTERNATIONAL AB 12,96 6 009 993
BATLJAN, ILIJA 9,41 4 363 640
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6,36 2 950 800
ANDERSSON, LARS
4,17 1 934 114
ORIGINAT AB
3,20 1 485 422
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN 2,83 1 310 639
ALTED AB 2,59 1 203 162
PRIME TIME INVEST KB 2,42 1 120 000
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 2,11 977 846
Totalt 62,86 29 152 524

Källa: Euroclear Sweden AB