Öka produktiviteten på kontoret med ren luft

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Låt oss undvika trötthet och bristande koncentration på kontoret. Forskning visar att ren luft är centralt för att ge förutsättningar att prestera på topp under en hel arbetsdag.

Ren och hälsosam luft på kontoret är avgörande för produktiviteten – så även för välmåendet och för att vi ska hålla oss friska.

Dålig och smutsig luft är precis vad det låter som, nämligen luft som innehåller skadliga ämnen. Generellt sett kommer 20 procent av de skadliga partiklarna på ett kontor utifrån och så mycket som 80 procent genereras av aktiviteter och verksamhet inne i lokalerna.

Oavsett ursprung så andas vi in de skadliga partiklarna, vilka har en negativ effekt på hälsan samtidigt som det påverkar hur väl vi kan prestera. En studie från Harvard T.H. Chan School of Public Health visar hur luftkvaliteten inom ett kontor kan ha betydande inverkan på medarbetarnas kognitiva funktion, inklusive svarstider och förmåga att fokusera.

Andra ämnen som påverkar produktiviteten är sådana som gör oss sjuka och hängiga. Trafikföroreningar och mögelsporer kan exempelvis ge luftvägsbesvär och göra att man utvecklar och förvärrar astma. Är det istället allergener från djur eller natur kommer allergikerna på arbetsplatsen att påverkas negativt och ha svårt att upprätthålla produktiviteten.

Sammantaget gör alla dessa partiklar och ämnen oss trötta, improduktiva anställda som också riskerar huvudvärk och sjukdomar. Med andra ord är ren luft avgörande för att upprätthålla hög produktivitet på kontoret.

Dags att rensa luften

Men hur ser du då till att kontorets luftkvalitet är på topp hela dagen?

Att öppna fönster eller öka på ventilationen är varken effektiva eller gångbara alternativ. Valet är egentligen enkelt. Det står mellan gammal strutsteknik – genom att bildligt talat gömma huvudet i sanden och fortsätta andas in skadliga partiklar – eller att använda innovativ luftreningsteknologi för bättre hälsa och ökad produktivitet.

Vad som krävs är högpresterande och tystgående luftrenare anpassade för kontorsmiljöns specifika utmaningar och som säkerställer att luften är fri från skadliga partiklar. Krav behöver ställas på att ta bort farliga och besvärande partiklar, från pollen och mögel till virus, avgaser och bakterier.

Lyckas vi med detta får vi givetvis piggare och mer produktiva medarbetare, likväl som en trygghet i att vår arbetsmiljö är säker att vistas i och aktivt arbetar för ett ökat välmående. Vi skapar helt enkelt en mänskligt hållbar arbetsdag.

Prisbelönt och problemfritt serviceerbjudande

Genom det prisbelönade tjänsteerbjudandet LightAir Health+ behöver du dessutom inte ens fundera på sådant som installation, underhåll och oväntade kostnader. Denna prenumerationslösning utgör ett smidigt sätt att få fräsch luft till ett fast pris, och utan att du behöver göra ett enda dugg själv.

Erbjudandet kombinerar patenterad och svenskutvecklade teknologier, med luftrenare i kombination med vetenskapligt bevisade virushämmare. De senare neutraliserar en mängd luftburna virus, omedelbart i luften och utan att de behöver passera ett filter. Forskare vid Karolinska Institutet har under en flerårig studie konstaterat hur teknologin bryter ned proteinhöljet så att viruset inte längre kan infektera mänskliga celler. Förutom minimerade halter av skadliga partiklar på kontoret resulterar alltså LightAir Health+ även i en effektiv minskning av smittspridandet på kontoret på kontoret.

Dålig luft kan vara något av ett osynligt problem som många av oss på jobbet knappt tänker på. Problemet är dock väldigt konkret och det finns likaså väldigt konkreta lösningar för att möta dessa utmaningar. Till syvende och sist är det är upp till oss själva att antingen välja strutstekniken eller innovativ luftreningsteknologi.

—————————-

Studier från Harvard:

Kontorets luftkvalitet påverkar medarbetarnas kognitiva förmåga och produktivitet

Skrivare avger farliga partiklar

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »