Styrelse och revisorer

Styrelse

ULF LINDSTÉN

(född 1960)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 24 juni 2020

Ulf Lindstén har lång erfarenhet från tillväxtbolag. Ulf kommer närmast från CareTech AB, där han var vd, sedermera ansvarig för försäljningen av bolaget till Doro AB (publ) där Ulf därefter ingick i ledningsgruppen. Innan det var Ulf medgrundare av Teligent AB (publ) där han var vd fram till 2005.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Avslutade uppdrag/befattningar/ delägarskap senaste fem åren: 
Verkställande direktör, CareTech AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt):
767 533 aktier

LARS LILJEHOLM

(född 1974)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 21 maj 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot och verkställande direktör för LightAir AB (publ), LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB and LightAir CellFlow West AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/ delägarskap senaste fem åren: 
Verkställande direktör Marioff Skandinavien AB (del av Marioff Corporation OY).

Aktieinnehav (direkt och indirekt):
2 677 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot LightAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Peter Holmberg är egenföretagare med djup teknisk kompetens inom lutfrenarbranshen. Varit involverad i LightAir och bolagets teknikutveckling sedan verksamheten startade 2006.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 
Styrelseledamot i Q-Plast AB. 

Avslutade uppdrag/befattningar/ delägarskap senaste fem åren: 

Aktieinnehav:
252 611 aktier