Styrelse och revisorer
LightAirs styrelse utgörs i skrivande stund av tre ledamöter.
LightAirs styrelse

Ulf Lindstén

(född 1960)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 24 juni 2020

Ulf Lindstén har lång erfarenhet från uppstarts- och tillväxtbolag, framförallt inom telekom och teknikorienterade bolag. Under senare år har Ulf dels investerat från eget bolag samt arbetat som strategisk rådgivare. Detta med investeringar inom bland annat elektrifiering och elbilsladdning samt energiförsörjning och solcellslösningar.

Senaste fasta operativa uppdraget var som vd för CareTech AB, sedermera ansvarig för försäljningen av bolaget till Doro AB (publ) där Ulf därefter ingick i ledningsgruppen. Innan det var Ulf medgrundare av Teligent AB (publ) där han var vd fram till 2005.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Visolaris AB (ägare, styrelse), Coastal Sweden AB (ägare, styrelse), CHSE progolf AB (ägare, styrelse), Husdröm AB (delägare), Vippy golf AB (delägare), Voltiva AB (styrelseledamot) och PSE AB (styrelseordförande).

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap senaste fem åren: 
Vd, CareTech AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt):
1 279 221 aktier

Teckningsoptioner TO 2:
255 844 st

Teckningsoptioner TO 2022/2024:1:
0 st

Ebba Liljeholm

Ebba Liljeholm

(född 1977)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 30 juni 2023

Ebba Liljeholm har lång erfarenhet och omfattande kunskap inom försäljning, marknad och kommunikation. Hon har tidigare arbetat som marknadschef på LightAir och kommer senast från bilbranschen där hon har lett team inom digitalisering och innovationsprojekt. Ebba har en magisterexamen i Business Administration från Lunds universitet.

 

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap senaste fem åren: 
Manager Retail, ALD Automotive, Leaseplan/CarNext

Aktieinnehav:
4 461 aktier

Teckningsoptioner TO 2:
892
 st

Teckningsoptioner TO 2022/2024:1:
0 st

Otto Persson

(född 1971)

Styrelseledamot LightAir AB (publ) sedan 11 september 2023

Otto Persson har en bred erfarenhet från olika tillväxtbolag och har tidigare bland annat verkat som ekonomichef på BE Group. 2009 var han en av grundarna av det numera börsnoterade Train Alliance Sweden AB (publ) och var bolagets verkställande direktör från grundandet fram till 2018. Idag är han styrelseordförande för denna koncern. I grunden har Otto en civilekonomexamen från Högskolan i Kristianstad.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap: Investerare i ett antal verksamheter som privatperson såväl som genom bolag. Styrelseordförande i moderbolaget och ledamot i ett antal bolag inom Trade Alliance koncernen. samt styrelseledamot och styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen för Hylbo Gård AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap senaste fem åren:
Vd, Train Alliance Sweden AB (publ).

Aktieinnehav:
0 aktier

Teckningsoptioner TO 2:
0 st

Teckningsoptioner TO 2022/2024:1:
0 st

Verkställande direktör

Peter Svensk

(född 1969)

Verkställande direktör i LightAir AB (publ) sedan 4 april 2023

Peter Svensk har en framgångsrik bakgrund inom B2B-försäljning, bland annat genom egna bolag inom telekom och tekniska lösningar inom vårdsektorn. Peter har varit aktiv i LightAir från den 1 november 2022 och kommer senast från ledande roller inom affärsutveckling och förvärv inom Doro/Careium samt engelska Tunstall.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap senaste fem åren:

Aktieinnehav:
13 800 aktier

Teckningsoptioner TO 2:
0 st

Teckningsoptioner TO 2022/2024:1:
500 000 st

Huvudansvarig auktoriserad revisor
BDO Mälardalen AB

Carl-Johan Kjellman

(född 1974)

Revisor i LightAir AB (publ) sedan 2022

Infektionsspridning

Tuffa tider för smittspridning på kontor och i klassrum

Vi går en tuff virushöst och influensavinter till mötes med ökad smittspridning på kontor och i klassrum. Lärdomar efter pandeminåren bör dras, och däri även
Industri

Inomhusluft hos metallindustrin – utmaningar och åtgärder

Metallindustrin har sedan urminnes tider varit oerhört viktig för svensk ekonomi, men ofta med processer som genererar ohälsosamma partiklar. Läs mer om vilka utmaningarna är
Produktivitet

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk - för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga
Industri

Första leveranserna av luftrening till brittisk industri

Cementfabrik i Essex investerar i svensk teknik för renare luft - den brittiska cementtillverkaren Lignacite har nu installerat olika luftrenare från LightAir.