Aktien

Aktien

Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM.

Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se.

Pågående handelsdag
2021-03-05 16:29:30
Senaste avslutade handelsdag
2021-03-05 16:29:30
Utv. % - -2.38 %
Utv. SEK - -0.10 SEK
Senast - 4.10 SEK
Köp - 4.10 SEK
Sälj - 4.19 SEK
Högst - 4.37 SEK
Lägst - 4.02 SEK
Omsättning - 552,694.34 SEK
Volym - 131155
Volymvägt snittpris - 4.21 SEK
 
Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 0,92 1,47 0,10
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,30 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 22 300 13 632 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 28 365 20 267 12 358 9 516 9 516

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 26 januari 2021.

Namn % av röster och kapital Antal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY 16,81 7 796 908
EURUS INTERNATIONAL AB 14,07 6 526 115
BATLJAN, ILIJA 9,41 4 363 640
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5,63 2 610 267
ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 3,23 1 499 748
ORIGINAT AB 3,20 1 485 422
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN 2,83 1 310 639
ANDERSSON, LARS 2,78 1 290 913
ALTED AB
2,39 1 106 954
PRIME TIME INVEST KB 2,10 975 000
Totalt 62,45 28 965 606

Källa: Euroclear Sweden AB