Finansiella rapporter

Finansiella rapporter

Kommande rapporttillfällen

LightAir övergår till halvårsrapportering från och med andra halvåret 2020.

Bokslutskommuniké januari – december 202025 februari 2021
Delårsrapport januari – juni 202127 augusti 2021