Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

Under 2019 förstärktes LightAirs styrelse med försäljningserfarenhet i form av ordförande Lars Liljeholm som komplettering till två ledamöter som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006. I början av 2020 tog Lars Liljeholm över som VD och Bengt Holmqvist blev styrelsens ordförande.

ULF LINDSTÉN

(född 1960)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 24 juni 2020

Ulf Lindstén har lång erfarenhet från
tillväxtbolag. Ulf kommer senast från CareTech AB där han var VD, sedermera ansvarig för försäljning av bolaget till
Doro AB (publ) där Ulf därefter ingick i ledningsgruppen. Innan det var Ulf medgrundare i Teligent AB (publ) där han var
VD fram till 2005.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD för CareTech AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 125 000 aktier

LARS LILJEHOLM

(född 1974)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 21 maj 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD för LightAir AB (publ), LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir AB och LifeAir Development AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD för Marioff Skandinavien AB (en del av Marioff Corporation OY).

Aktieinnehav: 0 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 252 611 aktier