Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

Under 2019 förstärktes LightAirs styrelse med försäljningserfarenhet i form av ordförande Lars Liljeholm som komplettering till två ledamöter som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006. I början av 2020 tog Lars Liljeholm över som VD och Bengt Holmqvist blev styrelsens ordförande.

BENGT HOLMQVIST

(född 1946)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 16 januari 2020

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Selectus AB och Placementet AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Styrelseledamot i Widespace AB och Ekerö Redovisningsbyrå AB. Styrelseordförande i Cellpoint Connect AB och styrelsesuppleant i Bydalen established 2014 AB. Styrelseordförande i LightAir Holding AB och LightAir International AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 459 830 aktier

LARS LILJEHOLM

(född 1974)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 21 maj 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD för LightAir AB (publ), LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB. Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir AB och LifeAir Development AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD för Marioff Skandinavien AB (en del av Marioff Corporation OY).

Aktieinnehav: 0 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 252 611 aktier