CellFlow-teknologin

Kraftfull och snabb.

Vår patenterade CellFlow Technology rengör effektivt luften från de mest skadliga partiklarna genom en kombination av jonisering och vårt unika Eco Precision-filter. Jonisering innebär att vi gör partiklarna i luften negativt laddade, medan Eco Precision-filtret är positivt laddat. På så sätt fångas partiklar i filtret på samma sätt som en magnet fungerar.

Vårt CellFlow Eco Precision-filter möjliggör snabb rengöring av stora mängder luft med lågt brus och minimal strömförbrukning. Detta beror på att filtret har en unik gles skiktad design med lågt luftmotstånd. Eco Precision-filtret är också smart tillverkat av återvunnet material och varar upp till tre gånger längre än konventionella filter. CellFlow är en miljövänlig, ekonomisk och mycket effektiv luftrenare – vilket gör det till en bra lösning för både dig och vår planet.

Så här fungerar det

EcoPrecision.
Inte vilket vanligt filter som helst

Den patenterade CellFlow-tekniken har ett glest designat spiralfilter, EcoPrecision. Filtret är belagt med exakt rätt laddning för att fånga upp partiklarna som kommer från jongenereringens laddningskammare. På grund av den glesa designen är luftmotståndet lågt och luftflödet kan vara lågt, vilket möjliggör en viskande tyst drift med mycket låg energiförbrukning.

Dessutom är EcoPrecision-filtret tillverkat av återvinningsbara material, är rengöringsbart och varar därför upp till sex gånger längre än konventionella filter. Helt fantastiskt för både dig och miljön