Bevis och
Testrapporter

Utforska vetenskapliga bevis och testrapporter från ackrediterade testinstitut runt om i världen som stöder våra unika tekniska fördelar för att fånga fina och ultrafina partiklar samt neutralisera mikrober i luften.

Testrapporter som stöder avlägsnande av fina och ultrafina partiklar. Hela vägen ner till PM0.007!

90% av alla partiklar i luften är mindre än PM0,1. Dessa partiklar är de mest skadliga för din hälsa och de svåraste att ta bort. LightAir har en unik förmåga att effektivt avlägsna dessa partiklar från luften, hela vägen ner till PM0.007. Vänligen utforska bevisen nedan.

Benchmark-test, SP

Denna benchmarktestrapport visar att LightAir IonFlow tar bort de minsta och farligaste partiklarna bättre än de flesta luftrenare på marknaden!

Partikelreduktion av PM2,5, SGS

IonFlow testas på välkända konceptet PM2.5 och tar effektivt bort 96,6% på bara en timme. Fina partiklar är anledningen till att luftföroreningar är det främsta miljöhotet mot människors hälsa.

Förbränningspartiklar, SP – IonFlow

Brinnande ljus används för att generera sotpartiklar från förbränning av fossila bränslen eftersom det är den dominerande substansen i föroreningspartiklar i luften, såsom från trafik, kolkraftverk, förbränning av fossila bränslen etc.

Rökpartiklar, SP – IonFlow

Cigarettrökpartiklar är extremt fina och kan vara luftburna i upp till två veckor. Det kräver mycket sofistikerade instrument som kan registrera partikelstorlekar ner till 0,007 mikron i flera separata storleksintervall.

Effektiv över tid, SP – IonFlow

Detta test visar att LightAir IonFlow luftrenare förlorar inte effekt med tiden. Trots att kollektorn är täckt av partiklar fungerar den fortfarande effektivt.

Skrivaremission – IonFlow

Slå på LightAir IonFlow före utskrift innebär att det finns färre partiklar i luften. Ladda ner slutsats på engelska här.

Real Life partikelreduktionstest, NIAQ – IonFlow

Ett verkligt test som genomförs i Centrala Stockholm under kontorstid under 20 minuter. Testet utfördes av NIAQ (Nordic Institute for Air Quality).

Partikelreduktion av PM0.1, Guang Zhou Institute of Technology – CellFlow Mini 100

Den superkompakta CellFlow Mini 100 testas på CADR PM0.1 och tar effektivt bort 99,95% på bara fyra timmar. Fina partiklar är anledningen till att luftföroreningar är det främsta miljöhotet mot människors hälsa.

Testrapporter och vetenskapliga studier som stöder effektiv borttagning och neutralisering av mikrober.

LightAir IonFlow luftrenare är vetenskapligt bevisat att neutralisera mer än 97% av viruset i luften! Viruset blir ofarligt omedelbart i luften eftersom de negativa jonerna fäster på dem och ser till att de aldrig kommer att störa dig. Detta är ditt bästa skydd mot influensa och andra infektioner och reaktioner orsakade av luftburet virus, bakterier, mögel och andra mikrober.
Neutralisering av virus, KI

En 7 år lång vetenskaplig studie visar LightAir IonFlow luftrenare gör 97% av viruset i luften ofarligt. Det förhindrar effektivt spridning av influensa och andra infektioner

Mögelrapport, BDSF – IonFlow

Verklig testrapport bevisar LightAir effektivt minskar tillväxten av mögel och tar bort 88% av mögel och sporer på bara tre timmar.

Bakterierapport, SGS – IonFlow

LightAir IonFlow luftrenare tar effektivt bort 91,5% av bakterierna.

Virusrapport, Guang Zhou Institute of Technology – CellFlow Mini 100

LightAir CellFlow Mini 100 luftrenare tar effektivt bort 96,3% av influensaviruset i luften på bara 60 minuter i ett 10 m3 rum.

Virusrapport, Guang Zhou Institute of Technology – CellFlow Pro 900

LightAir CellFlow Pro 900 luftrenare tar effektivt bort mer än 99,99% av viruset i luften på bara 60 minuter i ett 30 m3 rum.

Bakterierapport, Guang Zhou Institute of Technology – CellFlow Pro 900

LightAir CellFlow Pro 900 luftrenare testas på bakterierna Staphylococcus aureus och har visat sig effektivt avlägsna 99,95% av bakterierna i luften på bara 60 minuter.

Svart mögelrapport, Guang Zhou Institute of Technology - CellFlow Pro 900

LightAir CellFlow Pro 900 luftrenare testas på så kallad svart mögel (Aspergillus niger) och har visat sig effektivt ta bort 99,98% av mögel i luften på bara 60 minuter.

Testrapporter som stöder produktfördelar som ljudnivå, energiförbrukning, ozongenerering.

LightAir kan erbjuda en kombination av fördelar som överstiger vad du är van vid. LightAir luftrenare är tysta, energieffektiva, ozonfria och med återanvändbart filter/uppsamlare. Vänligen utforska de bevis som stöder fördelarna.

Ozonrapport, Intertek, IonFlow

IonFlow erbjuder ozonfri luftrening som genererar och extremt hög koncentration av negativa joner och därmed en mycket effektiv partikelreduktionskapacitet utan ozon.

Ljudrapport, Guang Zhou Institute of Technology – CellFlow Pro 900

Testrapport för ljudnivå på LightAir CellFlow Pro 900 luftrenare. Denna luftrenare är verkligen tyst på sina lägre nivåer med stor bevisad effektivitet.

Ljudrapport, SP – IonFlow

Benchmark-testrapport som jämför bullernivån på LightAir IonFlow luftrenare till andra marknadsledande luftrenare.

IonFlow zonrapport, Intertek

LightAir kan generera en extremt hög koncentration av negativa joner, vilket innebär en mycket effektiv luftrening och fortfarande vara ozonfri.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader