Industri
Luftreningssystem för ett bättre arbete miljö som förbättrar människors hälsa och affärsresultat.
Arbetsgivarens hälsa | Kostnadsminskning | Mindre underhåll

Industriella miljöer

Luftrenare av yttersta kvalitet för tuffa miljöer

LightAir har ett brett utbud av luftrenare för industriella miljöer, där luften kan ha en hög belastning av fina partiklar, byggstoft, fibrer, pollen eller svetsrök. Luftrenarna bidrar till en hälsosammare arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro med upp till 20% och minskad produktionsförlust.

CellFlow-teknologin

Låg energiförbrukning och extremt tyst

Produkterna är baserade på vår patenterade CellFlow-teknologi, med en kapacitet på 300 – 8500 m3/h och tar partiklar hela vägen ner till PM 0,05. För de större modellerna är självrengöring standard, vilket gör dem mer eller mindre underhållsfria.

Produkterna har låg energiförbrukning, är extremt tysta och du behöver bara byta filter var 18:e månad. Detta gör dem ekonomiska för både dig och miljön.

Hälsa

God inomhusluftkvalitet leder till högre produktivitet, färre sjukdagar och minskad personalomsättning. En ren, dammfri miljö gör det också lättare att följa miljö- och hälsobestämmelser.

Kostnadsbesparingar

Ren luft minskar rengöringskraven och gör det möjligt för medarbetarna att fokusera på sin kärnverksamhet istället för att underhålla maskiner.

Mindre underhåll

När damm kommer in i maskinerna innebär det tätare underhåll och till och med stopp i produktionslinjer. Med renare luft i lokalerna kan det minska arbetsstopp, vilket sparar tid och pengar.

CellFlow 900 SSC

Filter med lång livslängd
Storlekar 400/600/900m3
Delvis självrengörande

CellFlow 2500

Filter med lång livslängd
Storlekar 2500/5000m3

CellFlow 5000 M

Filter med lång livslängd
Storlekar 2500/5000m3
Flyttbara

CellFlow 8500 SC

Filter med lång livslängd
Storlekar 5000/8500m3
Självrengörande
Livsmedelsindustri
Verkstadsindustri
Tillverkningsindustri
Råvaruindustri

Nöjda kunder

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill diskutera ett projekt? Kontakta oss gärna när som helst!

Lite information som hjälper oss att komma igång: Vilken typ av verksamhet/anläggning? Hur stor är lokalen? Hur många jobbar i lokalen?