DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Visste du att du kan minska sjukfrånvaron på ert kontor med så mycket som 20 procent? Forskning och faktiska fall visar hur luftrenare och virushämmare skapar en inomhusmiljö där människor håller sig friska.

Vi tillbringar ungefär en tredjedel av vår dag på jobbet, där vi ofta träffar en mängd olika människor – både kända och okända.

Så risken att få en infektion här är utmärkt, dels för att vi tillbringar så mycket tid med varandra, dels för att de flesta har kontakt med andra människor under dagen. Samtidigt finns det en generellt ökad risk för olika sjukdomar om nivån av skadliga partiklar ständigt höjs. Något som tyvärr är alltför vanligt i skolor och kontor i stadsmiljöer.

Lyckligtvis finns det enkla metoder för att minska infektionsrisker och partikelnivåer på plats. Eftersom frigöring av inomhusluften av virus och skadliga partiklar minimerar risken för smittspridning.

Du kan uppnå detta genom att ha både luftrenare och virushämmare installerade. Till exempel LightAir Hälsa + erbjuder "ren luft som en tjänst", där du inte behöver installera något själv, och du kan ignorera underhåll och pågående funktionalitet, utan att binda upp något kapital. Tanken är att du och dina medarbetare ska kunna fokusera på arbetet, samtidigt som ni tar in ren och virusfri luft med varje andetag.

Vi blir friskare av ren luft

Forskare vid Karolinska Institutet har testat den patenterade tekniken för virushämning. De drog slutsatsen att när virushämmaren var igång fanns det ingen smittspridning alls, medan tre av fyra försöksdjur smittades när det inte var aktivt. Detta resultat talar för sig självt.

I praktisk användning LightAir"Svenskutvecklad teknik har minskat sjukfrånvaro på arbetsplatser runt om i landet. Det unika erbjudandet, som kombinerar luftrenare med antivirala läkemedel, utvecklades främst för att fokusera på kontorsmiljöer och skolor. Enskilda användare har bekräftat hur de mår bättre i Kontor genom minskade problem med astma och allergier, till exempel, medan det totala antalet sjukdomar minskade avsevärt.

" Jag har känt mig trygg på jobbet och hållit mig frisk", säger Eva Petré Rege, Head of Account Receivable på Coor, ett ledande svenskt facility management-företag. – Jag mådde psykiskt bra här på kontoret under coronapandemin, tack vare virushämmarna.

Coor hade LightAir Hälsa+ på huvudkontoret i Stockholm och ett större callcenter i Dalarna, lite längre norrut i Sverige, samt andra platser. LightAir hanterar löpande underhåll som filterbyten och ser till att allt fungerar som det ska. Coors anställda behöver inte lyfta ett finger för att andas ren luft på jobbet.

– Vi sätter de här luftrenarna och antivirala ämnena på prov, säger Maria Sjödin, platschef på Coors callcenter i Dalarna. – Det var bara en person av oss som jobbade på plats under pandemin som fick covid, och den personen smittade ingen annan på kontoret.

Rensa luften och skär ut en femtedel av sjukdagarna

Smutsig luft är dåligt för hälsan. Den kan innehålla ett brett spektrum av skadliga ämnen som virus, bakterier, allergener, skrivarpartiklar, damm, mögelsporer och inte minst trafikföroreningar, om lokalerna är i en stadsmiljö. Skadliga partiklar sprider specifika sjukdomar medan studier visar hur det ackumulerade partikelinnehållet ständigt ökar riskerna för både kort- och långtidssjukdomar.

"När vi installerade LightAirfick vi mycket positiv feedback, särskilt från föräldrar som har kroniskt sjuka barn, säger Maria Nordvall, förskolechef på Bromma Enskilda Skola, som tidigt anmälde sig till ett abonnemang på ren och virusfri luft från LightAir.

Skolan i Bromma, en del av Stockholm, fann också att de lyckades minska sjukfrånvaro med så mycket som 20 procent, tack vare att de högeffektiva luftrenarna tar bort mer än 99 procent av en mängd farliga partiklar.

Samtidigt neutraliserar virushämmarna så mycket som 97 procent av olika luftburna virus medan de fortfarande är i luften – och utan att de behöver passera genom ett filter. Enkelt uttryckt har forskare vid bland annat Karolinska Institutet visat hur virus neutraliseras när deras proteinskal attackeras av den antivirala tekniken, vilket resulterar i att de inte längre kan fästa vid och infektera mänskliga celler.

Skräddarsydda för kontor och skolor

– Med vår skräddarsydda lösning för kontor och skolor kommer vi ofta in för att lindra vardagliga utmaningar för anställda eller elever med särskilda behov, som allergier, astma eller kroniska sjukdomar, säger Fredrik Backlund, CMO för LightAir Health+.

Ganska snabbt upptäcker kunderna att nästan alla upplever förbättringarna i luftkvaliteten, och att sjukfrånvaro går ner och produktiviteten ökar.

– Det är grundläggande att vi redan från början utvecklade vår lösning med fokus på effektivitet, bullernivåer, energiförbrukning, enkelhet och design, tillägger Backlund. – Det här är områden med höga krav, oavsett om vi pratar om ett klassrum i förorterna eller ett fintechbolag i city. Samtidigt är vår största tillfredsställelse ofta när vi ser vilken stor skillnad vi gör för individer. Till exempel för ett skolbarn med cystisk fibros, eller för en mjukvaruutvecklare som kämpar med allvarliga pollenproblem i fem månader varje år.

Öka produktiviteten och minska sjukfrånvaro – kontakta oss för gratis konsultation

Relaterade artiklar

Industriell tvätteri

LightAir tecknar ramavtal med Elis

LightAir har tecknat ett ramavtal om luftrening med Elis Textil Sverige AB, som ingår i Europas ledande grupp inom textil- och hygientjänster. Generellt sett finns det särskilda utmaningar inom tvätteribranschen på grund av höga partikelnivåer, som oundvikligen genereras när man hanterar stora mängder textilier.

Läs mer »