Aktien

Aktien

Vi publicerar information om aktien i samarbete med NGM.

Aktiehandeln kan ses i realtid på ngm.se.

 

Aktien

 

Aktiedata20212020201920182017
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Eget kapital per aktie (SEK)0,931,411,231,370,92
Börskurs vid årets slut (SEK)3,085,001,301,952,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal)46 37232 56822 30013 63212 358
Antal aktier vid periodens slut (miljontal)46 37246 37228 36520 26712 358

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 9 januari 2023.

Namn% av röster och kapitalAntal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY19,7816 564 876
BATLJAN, ILIJA8,687 272 732
EURUS INTERNATIONAL AB7,526 296 709
ILIJA BATLJAN INVEST AB6,415 367 832
EURUS AIRTECH AB5,975 000 000
ANDERSSON, LARS5,584 669 451
AVANZA PENSION3,002 516 113
DIFF FÖR CIT I ÄGARES STÄLLE2,972 484 106
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL1,951 629 643
WALLMAN, ROGER1,921 611 176
Totalt63,7853 412 638

Källa: Euroclear Sweden AB