Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

Under 2019 förstärktes LightAirs styrelse med försäljningserfarenhet i form av Lars Liljeholm. Under 2020 tog Lars Liljeholm över som VD och LightAir förstärktes med Ulf Lindstén som styrelsens ordförande. Ulf Lindstén har lång erfarenhet från tillväxtbolag. Som komplettering finns även en ledamot i styrelsen som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006.

ULF LINDSTÉN

(född 1960)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan den 24 juni 2020

Ulf Lindstén har lång erfarenhet från tillväxtbolag. Ulf kommer närmast från CareTech AB, där han var VD, sedermera ansvarig för försäljningen av bolaget till Doro AB (publ) där Ulf därefter ingick i ledningsgruppen. Innan det var Ulf medgrundare av Teligent AB (publ) där han var VD fram till 2005.

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD för CareTech AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 767 533 aktier

LARS LILJEHOLM

(född 1974)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan den 21 maj 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot och VD för LightAir AB (publ), LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB och LightAir CellFlow West AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD för Marioff Skandinavien AB (en del av Marioff Corporation OY).

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 2 677 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan den 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: –

Aktieinnehav: 252 611 aktier