CellFlow Pro-serien

CellFlow Pro 600 & 900 är våra skräddarsydda luftrenare för kontor och skolor.

Baserade på vår patenterade CellFlow-tekniken. Har ett glest designat spiralfilter som vi kallar EcoPrecision. Filtret är belagt med exakt rätt laddning för att fånga upp partiklarna som kommer från jongenereringens laddningskammare. På grund av den glesa designen är luftmotståndet lågt, vilket möjliggör en låg ljudnivå och mycket låg energiförbrukning.

Dessutom är EcoPrecision-filtret tillverkat av återvunnen skogsråvara, är rengöringsbart och varar därför upp till tre gånger längre än konventionella filter. Helt fantastiskt för både dig och miljön!