Personlig support

Har du en fråga eller ett bekymmer? Frågor före köp eller efter försäljning? Vi är här för att du ska ge dig det stöd du behöver hela tiden.

Support före försäljning

Support efter försäljning

Skicka ett meddelande

Har du en fråga, ett bekymmer eller vill du diskutera ett projekt? Kontakta oss när som helst. Vi ser fram emot att höra från dig!

Huvudkontor:

LightAir AB

Svetsarvägen 15, 2 tr

171 41 Solna, Sweden

stöd @lightair.com

+46 (0)8 4100 4800