Hälsosamma och inkluderande klassrum
Ren luft är en grundförutsättning för en hälsosam, inkluderande och hållbar skola
LightAir Health+ | Ren luft i klassrummet

När ditt huvudfokus är att vårda och odla talanger

Hjälper eller hindrar er inomhusmiljö ert huvuduppdrag? En genomförd studie om effekterna av trafikföroreningar på skolbarn i Barcelona visar att elever som tillbringar sin skoldag i ren luft har en 50 procent större kognitiv utveckling än barn som upplever högre föroreningsnivåer.

Detta är högst oroande, men det finns något som kan göras åt det.

LightAir erbjuder en beprövad väg för att skapa ett klassrum som ger alla lika möjligheter till en stödjande och god inlärningsmiljö. Förbättrad hälsa och inomhusmiljö ökar framgångar och inlärningsmöjligheter i skolan.

Ungdomar i klassrummet

Inkludering och jämlikhet i klassrummet?

Förbättra välbefinnandet och minska sjukdagarna på din skola

Inomhusluftens kvalitet är extremt viktig för alla pedagogiska aktiviteter.

Dålig inomhusluft leder till nedsatt kognitiv förmåga, sämre koncentration, trötthet, huvudvärk och irritation i luftvägarna. Vi vet exempelvis att såväl resultat som betyg går ner under pollensäsongen. Detta påverkar livskvaliteten negativt, men också energi- och prestationsnivåerna för såväl studenter som personal.

Vi är här för att hjälpa till! Låt oss diskutera beprövade och effektiva lösningar som ger er en inomhusluft med högsta möjliga kvalitet, med branschledande låg ljudnivå och energiförbrukning.

Förskolor
Pojke i ett klassrum
Skolor
Universitet och högskolor

Nöjda kunder

Öka produktiviteten och minska antalet sjukdagar - kontakta oss för gratis rådgivning

LightAir Health+

Ger dubbelt skydd genom aktiv och passiv luftrening

Ett unikt och prisbelönat erbjudande som skyddar er mot luftburna virus, samt effektivt adresserar de minsta och mest skadliga partiklarna i inomhusluften. Så att ni kan fokusera på det som är viktigt – er kärnverksamhet.

FILTRERAR EFFEKTIVT BORT:

 • Pollen
 • Bakterier
 • Virus
 • Ultrafint damm
 • Mögelsporer
 • Trafikföroreningar
 • Skrivarpartiklar
 • Djur allergener

FÖRSTÖR AKTIVT:

 • Luftburna virus,
  medan de fortfarande finns i luften.
 

Träffa charmtrollet Tom

Tom är fem år gammal. Han är energisk, vacker och charmig. 

Han har dock några extra utmaningar och strider att utkämpa. Han har cystisk fibros som gör honom extremt känslig för virus- och bakterieinfektioner. Hans skola har därför låtit installera LightAir Health+ flör att skapa en hälsosammare och säkrare inomhusmiljö - för Tom och hans kompisar.

Enligt mätning av luftkvaliteten så sänkte lösningen nivån av skadliga partiklar i Toms klassrum med 86% efter bara en halvtimmes användning. Det har även minskat smittspridningen bland alla barn och lärare, vilket har minskat antalet sjukdagar med 20 procent.

Branschledande inom
reningseffektivitet och ljudnivåer

LightAir Health+

En heltäckande lösning för ren och virusfri luft, som kombinerar det bästa av våra teknologier för att ge förbättrad hälsa, mindre sjukdagar, mer energi och ökad produktivitet.

Clean Air as a Service - ren luft som en tjänst

Vi har paketerat ren luft som en tjänst. Genom att enkelt prenumerera på ren och virusfri luft får ni alla fördelar, utan att behöva tänka på något annat än att ta djupa andetag av ren och hälsosam luft.

LightAir certifikat

Certifiera dina klassrum

När du utrustar din skola med det dubbla skydd och bättre inomhusluft som LightAir Health+ innebär så märks förändringen omedelbart.

Medföljande certifikat visar också för er fakultet, personal, elever och besökare att ni har vidtagit åtgärder för skapa en bättre inomhusmiljö genom att tillhandahålla en ren och virusfri luft.

Gå med i vår växande familj av certifierade skolor med ren och hälsosam luft