Fina partiklar är ett mycket större problem än du någonsin kan föreställa dig?

Det finns en växande medvetenhet hos allmänheten och kunskap om dålig inomhusluftkvalitet och dess alarmerande hälsoeffekter. Fler och fler människor lider av astma, allergier och hjärt- och kärlsjukdomar som en direkt orsak till förorenad luft. Det finns också mindre akuta hälsoproblem relaterade till inomhusluftens kvalitet som trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter som miljontals människor kämpar med varje dag.

Faktum är att Världshälsoorganisationen uppskattar att det är så mycket som 4,6 miljoner människor som dör varje år av orsaker som direkt kan tillskrivas luftföroreningar. Det är ett galet och skrämmande nummer!!!

Luftföroreningar inomhus kan vara upp till 100 gånger värre än utomhusluften även i de mest förorenade städerna. Inomhusluften påverkas således av både föroreningar från utsidan, såsom trafikångor, pollen, industriföroreningar och inomhusföroreningar som damm, rök, flyktiga organiska föreningar, virus och husdjursalergener. 

Skurkarna!
Fina och ultrafina partiklar

Fina partiklar är anledningen till att luftföroreningar är det främsta miljöhotet mot människors hälsa. Men vad är fina partiklar? Många har hört talas om PM 2,5, men vad betyder det? PM är en förkortning för Particle Matter som är en blandning av fasta partiklar och flytande droppar som finns i luften. Och 2,5 hänvisar till partikelns diameter i mikron, vilket är 1 miljonde meter.

Partiklar som är mindre än PM 2,5 eller partiklar med en diameter på i allmänhet 2,5 mikron eller mindre kallas fina partiklar. Även om de inte är synliga för det mänskliga ögat om de inte ackumuleras, är de flesta partiklar som deponeras djupt i våra lungor och kommer in i vårt blodomlopp ännu mindre än PM2,5. Dessa extremt små partiklar, PM0,1 och lägre, partiklar med en diameter på 0,1 mikron eller mindre, kallas ultrafina partiklar eller nanopartiklar. Forskning har visat att dessa partiklar utgör mer än 90% av alla partiklar inomhus vilket gör det avgörande för luftrenare att fånga dessa partiklar om de ska ha någon betydande effekt för att rengöra luften i ditt rum och hålla dig frisk.

Storleken spelar roll.
LightAir Tar bort
skadliga partiklar.

LightAir luftrenare utvecklades med början av att ta bort de finaste och mest skadliga partiklarna. Enligt statliga tester från tredje part LightAir luftrenare kan ta bort partiklar från PM10.0 hela vägen ner till PM 0.007 vilket innebär att vi håller din luft praktiskt taget fri från de skadliga partiklar du vill undvika.

LightAir_500C_black

90% av alla partiklar? Komplicerat? 

Låt oss förklara...

Tyvärr fångar de flesta filterbaserade luftrenare bara PM0.3 och några ner till PM0.1, vilket lämnar över 90% av alla partiklar i din inomhusluft. Smog, trafikföroreningar, virus, förbränning från kolkraftverk, mögel mykotoxiner är alla finare än PM0.1. Dessa partiklar orsakar allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, KOL, cancer och astma. Vår LightAir IonFlow luftrenare använder negativa joner, inte filter, för att effektivt avlägsna partiklar hela vägen ner till 0,007 mikron.

För din hälsa.
LightAir rengör luften på ett annat sätt.

Tyvärr fångar de flesta filterbaserade luftrenare bara PM0.3 och vissa ner till PM0.1, vilket lämnar över 90% av alla partiklar i din inomhusluft. Smog, trafikföroreningar, virus, förbränning från kolkraftverk, mögel mykotoxiner är alla finare än PM0.1. Dessa partiklar orsakar allvarliga hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdom, KOL, cancer och astma.

Hur kan jag förbättra min inomhusluftmiljö?

Det är tyvärr inte så enkelt som att öppna ditt fönster och släppa in lite "frisk" luft, särskilt inte om du bor i en storstad. Utomhusluften i städerna är farlig och bör passera genom ventilationssystemet innan den kommer in. Ett bra råd för att lösa luftkvalitetsproblem i lägenheter, hem och kontor innebär åtgärder som att eliminera eller kontrollera föroreningskällorna, öka ventilationen och installera luftrenare.

Kontakta oss

Har du en fråga, ett bekymmer eller vill du diskutera ett projekt? Kontakta oss när som helst. Vi ser fram emot att höra från dig!

Några tips på information vi gillar: Vilken typ av verksamhet/anläggning? Hur stort är området? Hur många brukar ockupera området?

Huvudkontor:

LightAir AB

Svetsarvägen 15, 2 tr

171 41 Solna, Sweden

stöd @lightair.com

+46 (0)8 4100 4800