01

Hur det fungerar

Båda våra tekniker fungerar annorlunda än de flesta traditionella luftrenare som finns på marknaden. Vi anser att det är nödvändigt att hitta innovativa lösningar, som vi har gjort, för att kunna ta bort de finaste och mest skadliga partiklarna från vår inomhusluft. 

Läs mer om hur båda våra patenterade tekniker för att rena luft fungerar.

IonFlow-teknik – Så fungerar den i detalj

LightAir IonFlow luftrenare genererar från de tre coronanålarna miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner när de kommer i kontakt med syremolekylerna i luften. Produktionen av elektroner resulterar i en koncentration på mer än 250 000 negativa joner per cm3 mätt från en meters avstånd, vilket såvitt vi vet är mer än någon annan joniserande luftrenare någonsin har uppnått tidigare utan allvarliga biverkningar som generering av ohälsosamma ozonnivåer.

LightAir IonFlow Technology använder två poljoniseringsteknik. Genom att använda 110V eller 220V och mycket låg hållfasthet på nuvarande 50 mA och en effekt på endast 7W kan tekniken genom en kaskad av dioder och kondensatorer accelerera en extremt hög spänning på mer än 200.000 eV. Detta möjliggör en extremt hög produktion av flera miljarder elektroner per sekund, vilket innebär flera miljarder negativa joner per sekund. Följaktligen är partikelreduktionen massiv eftersom antalet joner som produceras vid en viss tidpunkt motsvarar antalet partiklar som laddas och samlas in under en viss tid.

Den enorma produktionen av joner gör det möjligt att effektivt fördela den negativa laddningen i alla hörn av ett rum, vilket innebär att luften i hela rummet kommer att rengöras från partiklar inte bara luften närmast enheten.

De negativa jonerna fäster vid de positivt laddade föroreningspartiklarna i luften, såsom från damm, pollen, rök, avgaser, djurhår, bakterier, mögel, virus etc. Det är särskilt effektivt för att ta bort de minsta partiklarna i luften, vanligtvis kallade fina partiklar. Dessa anses vara de farligaste för vår hälsa. Samlaren kommer att täckas av partiklar och långsamt ändra färg när den blir mer och mer smutsig. Vid behov kan uppsamlaren enkelt avlägsnas och tvättas ren i vatten och diskmedel. Större kluster av partiklar kommer att falla till golvet innan de avlägsnas genom regelbunden dammsugning.

Genereringen av elektroner och därmed produktionen av negativa joner laddar kontinuerligt partiklar i luften. När alla partiklar i rummet laddas minskar genereringen av elektroner och enheterna börjar generera endast så många elektroner som behövs för att ladda de nya partiklarna som ständigt kommer in i rummet. Rummet kommer att vara renare hela tiden så länge luftrenaren är på.

CellFlow-teknik – Så fungerar den

Vår patenterade CellFlow Technology rengör effektivt luften från de vanligaste skadliga partiklarna genom en kombination av jonisering och vårt unika Eco Precision-filter. Jonisering innebär att vi gör partiklarna i luften negativt laddade, medan Eco Precision-filtret är positivt laddat.

På så sätt fångas partiklar i filtret väldigt mycket på samma sätt som en magnet fungerar.

Vårt CellFlow Eco Precision-filter möjliggör snabb rengöring av stora mängder luft med lågt brus och minimal strömförbrukning. Eco Precision-filtret är också smart tillverkat av återvunnet material och varar upp till tre gånger längre än konventionella filter. CellFlow är en ekologisk, ekonomisk och mycket effektiv luftrenare – vilket gör det till en bra lösning för både dig och vår planet.