02_productdetails_600x-300x300

Produkt FAQ

Lär känna våra två tekniker och deras produkter

IonFlow-teknik och produkter

LightAir IonFlow luftrenare genererar från de tre coronanålarna miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner när de kommer i kontakt med syremolekylerna i luften. Produktionen av elektroner resulterar i en koncentration på mer än 250 000 negativa joner per cm3 mätt från en meters avstånd, vilket såvitt vi vet är mer än någon annan joniserande luftrenare någonsin har uppnått tidigare utan allvarliga biverkningar som generering av ohälsosamma ozonnivåer.

LightAir IonFlow Technology använder två poljoniseringsteknik. Genom att använda 110V eller 220V och mycket låg hållfasthet på nuvarande 50 mA och en effekt på endast 5W kan tekniken genom en kaskad av dioder och kondensatorer accelerera en extremt hög spänning på mer än 200.000 eV. Detta möjliggör en extremt hög produktion av flera miljarder elektroner per sekund, vilket innebär flera miljarder negativa joner per sekund. Följaktligen är partikelreduktionen massiv eftersom antalet joner som produceras vid en viss tidpunkt motsvarar antalet partiklar som laddas och samlas in under en viss tid.

Den enorma produktionen av joner gör det möjligt att effektivt fördela den negativa laddningen i alla hörn av ett rum, vilket innebär att luften i hela rummet kommer att rengöras från partiklar inte bara luften närmast enheten.

De negativa jonerna fäster vid de neutrala och positivt laddade föroreningspartiklarna i luften, såsom från damm, pollen allergener, rök, bilångor, husdjursdander, bakterier, mögel, virus etc. Det är särskilt effektivt för att ta bort de minsta partiklarna i luften, vanligtvis kallade fina och ultrafina partiklar. Dessa anses vara de farligaste för vår hälsa. Samlaren, som har en positiv laddning, kommer att locka till sig partiklarna och långsamt ändra färg när den blir mer och mer täckt av partiklar. Samlaren fungerar esentiellt som en stor magnet för partiklar i luften. Vid behov kan uppsamlaren enkelt avlägsnas och tvättas ren i vatten och diskmedel. Större kluster av partiklar kommer att falla till golvet innan de avlägsnas genom regelbunden dammsugning.

Genereringen av elektroner och därmed produktionen av negativa joner laddar kontinuerligt partiklar i luften. När alla partiklar i rummet laddas minskar genereringen av elektroner och enheterna börjar generera endast så många elektroner som behövs för att ladda de nya partiklarna som ständigt kommer in i rummet. Rummet kommer att vara renare hela tiden så länge luftrenaren är på.

Detta är framtiden för luftrening som levereras idag. För din hälsa!

 

Vi rekommenderar att du placerar din IonFlow luftrenare minst 1 meter från alla väggar och möbler och att du hänger 500C-modellen 0,5 meter från taket. Om dessa rekommendationer inte följs kan närliggande väggar och/eller möbler bli något smutsiga.

Vi rekommenderar också att du placerar luftrenaren minst 1 meter från alla metallföremål på grund av deras potentiella risk att bli statisk och fungera som samlare. Den lilla elektriska laddning som metallföremålen kan uppnå är ofarlig.

 

LightAir IonFlow luftrenare är baserad på traditionell joniseringsteknik, men den har vidareutvecklats och optimerats, vilket innebär att den stora tidigare nackdelen som ozongenerering framgångsrikt har eliminerats.

Grundidén att rengöra luften med negativa joner och fånga dem med en samlare är fortfarande densamma, men tekniken som används för att uppnå detta mål är helt annorlunda. LightAir har arbetat i många år för att lösa problemet med ozonproduktion. Resultatet är en mycket effektiv luftrenare som är helt ozonfri.

Vänligen hitta ozontestrapporten här.

LightAir rekommenderar att du använder IonFlow i rum på upp till 50 m2 eller 540 sq ft i en normal hemmiljö.
Det är dock viktigt att förstå att luftrenarens kapacitet ändras beroende på föroreningskällorna. Om du t.ex. röker, har hund, arbetar hemma, använder skrivare ofta och/eller bor i en livlig stadsmiljö kan du behöva två enheter för att täcka samma område. Denna logik gäller för alla luftrenare på marknaden.

Ja, IonFlow-produkterna tar bort alla typer av partiklar. Damm, pollen, tobak och etc. orsakar alla allergiska och skadliga reaktioner hos många människor. Genom att ta bort dessa partiklar från luften kan produkterna lindra allergiska reaktioner.

Läs mer

Lukter kommer delvis från små partiklar, som Lightair IonFlow luftrenare tar bort mycket effektivt. När partiklar förvandlas till gas bildar luftrenaren en begränsad förmåga att hantera dessa i ett större perspektiv.

Två exempel illustrerar detta mycket bra: Rök skapar en obehaglig lukt som de flesta av oss vill undvika. Lightair effektivt ta bort rökpartiklar och därmed också den obehagliga lukten. Ett annat exempel är mögel. Lightair hanterar mögelsporer mycket bra och förhindrar också tillväxt av mögel. På detta sätt Lightair tar bort luktkällan och därmed också minskar själva lukten.

Läs mer

Lightair är den enda luftrenaren som vetenskapligt bevisats för att förhindra infektion av luftburet överfört virus samt eliminera virusens smittsamhet.

Den 7-åriga vetenskapliga studien genomfördes vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet och publicerades i Nature Scientific, en av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Studien omfattade experiment på försökskaniner. Djuren exponerades för influensa A (stam Panama 99). Resultaten visade att inget av de marsvin som exponerades för andra smittade djur smittades när jonisatoranordningen var aktiv, medan tre av fyra exponerade djur smittades när joniseraren var inaktiv.

Läs mer

Gaser är inte partiklar, utan molekyler. IonFlow, liksom HEPA-filter, tar inte bort gaser från luften. Ett verkligt kolfilter kommer att minska skadliga gaser som det vi kallar flyktiga organiska föreningar.

Nej, när partiklarna har fästs på kollektorn stannar de där även om enheten är avstängd. Det är också viktigt att veta att redan för närvarande fäster sig en negativ jon på en partikel, att partikeln neutraliseras. Därför förlorar dess skadliga effekter som ett virus, bakterier, allergen, etc. på människor.

Nej, i motsats till HEPA-filter som snabbt förlorar effektivitet när de blir smutsiga (kan vara så snabbt som några veckor i smutsiga miljöer) förlorar IonFlow-produkten inte effektivitet över tid. Även om samlaren blir extremt smutsig behåller den fortfarande sin förmåga att locka negativt laddade partiklar. Det är viktigt att notera att det inte är samlaren som neutraliserar farliga partiklar som virus, bakterier eller allergener, men dessa partiklar är redan neutraliserade i luften för tillfället negativa joner kopplade till dem. Dessutom, även i avsaknad av en samlare skulle jonerna fästa på partiklar som gör att de så småningom faller till golvet på grund av deras ökade vikt eller håller sig till väggar och möbler, vilket gör luften renare.

Ja, eftersom IonFlow-produkterna inte producerar något ljud och är helt tysta såväl som extremt energieffektiva rekommenderar vi att du alltid har produkten på. Tack vare den unika tekniken och dess förmåga att utvärdera luftkvaliteten kommer jongeneratorn att justera sin produktion av elektroner i enlighet därmed. Därför, om luften är smutsig kommer fler joner att genereras och vice versa.

IonFlow-produkterna förbrukar endast 5W/h, vilket innebär endast USD 5/år i USA, mycket mindre jämfört med våra konkurrenters produkter. Den låga energiförbrukningen gör produkterna extremt energieffektiva och miljövänliga.

Läs mer om driftskostnaderna för en luftrenare.

IonFlow luftrenare absolut ljudnivå är på endast 5dB. Den relativa ljudnivån inklusive bakgrundsljud enligt standard är 21dB. Tröskeln för hörsel är vanligtvis satt till 10dB. Våra konkurrenters luftrenare avger vanligtvis ett ljud mellan 30 och 70dB, vilket kan vara skadligt för människors hälsa när de exponeras under en längre tid.

Läs mer om ljudnivåerna för olika luftrenare.

Alla våra produkter har testats av tredjepartsinstitut och organisationer för att säkerställa att vi uppfyller alla gällande regler och lagstiftning runt om i världen.

Ozon

Vår produkts ozonutsläpp har testats och godkänts av Air Resources Board i Kalifornien och Finska VTT Technical Research Center of Finland. De ozonnivåer som våra produkter producerar ligger under mätinstrumentets detektionsgräns (0,002ppm). Därför är ozongenereringen försumbar och ofarlig.

Elektrisk urladdning

Den elektriska urladdningen som kan kännas när du rör vid samlaren är extremt liten. Enligt tester som Intertek utförde för att uppfylla regler och lagstiftning var den elektriska urladdningen över 2000 gånger lägre än de nivåer som skulle anses farliga. Även spädbarn och djur kan röra vid samlaren utan att skadas.

Elektromagnetiskt fält

Det elektromagnetiska fältet har testats och godkänts av Intertek för att uppfylla föreskrifter och lagstiftning.

Ja, våra produkter har använts i extremt fuktiga klimat som i Thailand för att torka mer klimat som i Sverige utan någon minskning av effektivitet eller kvalitet.

Varmt och vått klimat underlättar tillväxten av kvalster och mögel. Byggnader med dålig ventilation tillåter inte heller att luftfuktigheten sprider sig. Behovet av luftrenare är därmed ännu större.

Precis som med andra hälsorelaterade apparater finns det en mängd påståenden från företag om deras produkters effektivitet. Luftrenare kan märk på: CADR; Effektiv områdestäckning. Luftförändringar per timme. Leveranshastigheten för ren luft, som avgör hur väl luften har renats. Energianvändning. och kostnaden för ersättningsfiltren. Två andra viktiga faktorer att tänka på är den längd som filtren förväntas hålla (mätt i månader eller år) och det buller som produceras (mätt i decibel) med de olika inställningar som renaren körs på. Som nämnts ovan är buller ofta ett ignorerat problem med luftrenare. Hälsokonsekvenserna av en hög luftrenare kan vara allvarliga. Alla dessa siffror och fakta gör det mycket svårt för vanliga konsumenter att korrekt utvärdera en luftrenare.

Dessutom är det viktigt att de tester som många företag baserar sina uttalanden på utvärderas ordentligt om en rättvis och korrekt jämförelse mellan olika produkter ska kunna göras. Särskilt om testerna görs av mindre kända institut.

HEPA-filter

Majoriteten av luftrenare säljs idag med HEPA-filter, eftersom tekniken har funnits under en tid och det är en relativt enkel lösning för att rengöra luften. Det finns dock många nackdelar med att använda HEPA-filter som IonFlow kan lösa. Några av dem är följande:

  1. Snabb minskning av effektiviteten.
  2. Bullriga
  3. Dyrt, frekvent och obekvämt filterbyte.
  4. Fokus ligger på att rengöra luften från partiklar som är större än 0,3 mikron.

 

Jonisatorer

Många av jonisatorerna på marknaden har mycket lite eller ingen tillförlitlig data om antalet joner de producerar, vilket gör det mycket svårt att utvärdera dem ordentligt. Många jonisatorer som påstår sig producera stora mängder joner producerar också ozon på nivåer som ligger över säkerhetsnivåerna.

Andra tekniker som marknadsförs är plasmacluster och olika kombinationer av olika tekniker som HEPA tillsammans med jonisering och kolfilter.

CellFlow-teknik och produkter

LightAir IonFlow luftrenare genererar från de tre coronanålarna miljarder elektroner per sekund som omvandlas till negativa joner när de kommer i kontakt med syremolekylerna i luften. Produktionen av elektroner resulterar i en koncentration på mer än 250 000 negativa joner per cm3 mätt från en meters avstånd, vilket såvitt vi vet är mer än någon annan joniserande luftrenare någonsin har uppnått tidigare utan allvarliga biverkningar som generering av ohälsosamma ozonnivåer.

LightAir IonFlow Technology använder två poljoniseringsteknik. Genom att använda 110V eller 220V och mycket låg hållfasthet på nuvarande 50 mA och en effekt på endast 5W kan tekniken genom en kaskad av dioder och kondensatorer accelerera en extremt hög spänning på mer än 200.000 eV. Detta möjliggör en extremt hög produktion av flera miljarder elektroner per sekund, vilket innebär flera miljarder negativa joner per sekund. Följaktligen är partikelreduktionen massiv eftersom antalet joner som produceras vid en viss tidpunkt motsvarar antalet partiklar som laddas och samlas in under en viss tid.

Den enorma produktionen av joner gör det möjligt att effektivt fördela den negativa laddningen i alla hörn av ett rum, vilket innebär att luften i hela rummet kommer att rengöras från partiklar inte bara luften närmast enheten.

De negativa jonerna fäster vid de neutrala och positivt laddade föroreningspartiklarna i luften, såsom från damm, pollen allergener, rök, bilångor, husdjursdander, bakterier, mögel, virus etc. Det är särskilt effektivt för att ta bort de minsta partiklarna i luften, vanligtvis kallade fina och ultrafina partiklar. Dessa anses vara de farligaste för vår hälsa. Samlaren, som har en positiv laddning, kommer att locka till sig partiklarna och långsamt ändra färg när den blir mer och mer täckt av partiklar. Samlaren fungerar esentiellt som en stor magnet för partiklar i luften. Vid behov kan uppsamlaren enkelt avlägsnas och tvättas ren i vatten och diskmedel. Större kluster av partiklar kommer att falla till golvet innan de avlägsnas genom regelbunden dammsugning.

Genereringen av elektroner och därmed produktionen av negativa joner laddar kontinuerligt partiklar i luften. När alla partiklar i rummet laddas minskar genereringen av elektroner och enheterna börjar generera endast så många elektroner som behövs för att ladda de nya partiklarna som ständigt kommer in i rummet. Rummet kommer att vara renare hela tiden så länge luftrenaren är på.

Detta är framtiden för luftrening som levereras idag. För din hälsa!

 

Vi rekommenderar att du placerar din IonFlow luftrenare minst 1 meter från alla väggar och möbler och att du hänger 500C-modellen 0,5 meter från taket. Om dessa rekommendationer inte följs kan närliggande väggar och/eller möbler bli något smutsiga.

Vi rekommenderar också att du placerar luftrenaren minst 1 meter från alla metallföremål på grund av deras potentiella risk att bli statisk och fungera som samlare. Den lilla elektriska laddning som metallföremålen kan uppnå är ofarlig.

 

LightAir IonFlow luftrenare är baserad på traditionell joniseringsteknik, men den har vidareutvecklats och optimerats, vilket innebär att den stora tidigare nackdelen som ozongenerering framgångsrikt har eliminerats.

Grundidén att rengöra luften med negativa joner och fånga dem med en samlare är fortfarande densamma, men tekniken som används för att uppnå detta mål är helt annorlunda. LightAir har arbetat i många år för att lösa problemet med ozonproduktion. Resultatet är en mycket effektiv luftrenare som är helt ozonfri.

Vänligen hitta ozontestrapporten här.

LightAir rekommenderar att du använder IonFlow i rum på upp till 50 m2 eller 540 sq ft i en normal hemmiljö.
Det är dock viktigt att förstå att luftrenarens kapacitet ändras beroende på föroreningskällorna. Om du t.ex. röker, har hund, arbetar hemma, använder skrivare ofta och/eller bor i en livlig stadsmiljö kan du behöva två enheter för att täcka samma område. Denna logik gäller för alla luftrenare på marknaden.

Ja, IonFlow-produkterna tar bort alla typer av partiklar. Damm, pollen, tobak och etc. orsakar alla allergiska och skadliga reaktioner hos många människor. Genom att ta bort dessa partiklar från luften kan produkterna lindra allergiska reaktioner.

Läs mer

Lukter kommer delvis från små partiklar, som Lightair IonFlow luftrenare tar bort mycket effektivt. När partiklar förvandlas till gas bildar luftrenaren en begränsad förmåga att hantera dessa i ett större perspektiv.

Två exempel illustrerar detta mycket bra: Rök skapar en obehaglig lukt som de flesta av oss vill undvika. Lightair effektivt ta bort rökpartiklar och därmed också den obehagliga lukten. Ett annat exempel är mögel. Lightair hanterar mögelsporer mycket bra och förhindrar också tillväxt av mögel. På detta sätt Lightair tar bort luktkällan och därmed också minskar själva lukten.

Läs mer

Lightair är den enda luftrenaren som vetenskapligt bevisats för att förhindra infektion av luftburet överfört virus samt eliminera virusens smittsamhet.

Den 7-åriga vetenskapliga studien genomfördes vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet och publicerades i Nature Scientific, en av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Studien omfattade experiment på försökskaniner. Djuren exponerades för influensa A (stam Panama 99). Resultaten visade att inget av de marsvin som exponerades för andra smittade djur smittades när jonisatoranordningen var aktiv, medan tre av fyra exponerade djur smittades när joniseraren var inaktiv.

Läs mer

Gaser är inte partiklar, utan molekyler. IonFlow, liksom HEPA-filter, tar inte bort gaser från luften. Ett verkligt kolfilter kommer att minska skadliga gaser som det vi kallar flyktiga organiska föreningar.

Nej, när partiklarna har fästs på kollektorn stannar de där även om enheten är avstängd. Det är också viktigt att veta att redan för närvarande fäster sig en negativ jon på en partikel, att partikeln neutraliseras. Därför förlorar dess skadliga effekter som ett virus, bakterier, allergen, etc. på människor.

Nej, i motsats till HEPA-filter som snabbt förlorar effektivitet när de blir smutsiga (kan vara så snabbt som några veckor i smutsiga miljöer) förlorar IonFlow-produkten inte effektivitet över tid. Även om samlaren blir extremt smutsig behåller den fortfarande sin förmåga att locka negativt laddade partiklar. Det är viktigt att notera att det inte är samlaren som neutraliserar farliga partiklar som virus, bakterier eller allergener, men dessa partiklar är redan neutraliserade i luften för tillfället negativa joner kopplade till dem. Dessutom, även i avsaknad av en samlare skulle jonerna fästa på partiklar som gör att de så småningom faller till golvet på grund av deras ökade vikt eller håller sig till väggar och möbler, vilket gör luften renare.

Ja, eftersom IonFlow-produkterna inte producerar något ljud och är helt tysta såväl som extremt energieffektiva rekommenderar vi att du alltid har produkten på. Tack vare den unika tekniken och dess förmåga att utvärdera luftkvaliteten kommer jongeneratorn att justera sin produktion av elektroner i enlighet därmed. Därför, om luften är smutsig kommer fler joner att genereras och vice versa.

IonFlow-produkterna förbrukar endast 5W/h, vilket innebär endast USD 5/år i USA, mycket mindre jämfört med våra konkurrenters produkter. Den låga energiförbrukningen gör produkterna extremt energieffektiva och miljövänliga.

Läs mer om driftskostnaderna för en luftrenare.

IonFlow luftrenare absolut ljudnivå är på endast 5dB. Den relativa ljudnivån inklusive bakgrundsljud enligt standard är 21dB. Tröskeln för hörsel är vanligtvis satt till 10dB. Våra konkurrenters luftrenare avger vanligtvis ett ljud mellan 30 och 70dB, vilket kan vara skadligt för människors hälsa när de exponeras under en längre tid.

Läs mer om ljudnivåerna för olika luftrenare.

Alla våra produkter har testats av tredjepartsinstitut och organisationer för att säkerställa att vi uppfyller alla gällande regler och lagstiftning runt om i världen.

Ozon

Vår produkts ozonutsläpp har testats och godkänts av Air Resources Board i Kalifornien och Finska VTT Technical Research Center of Finland. De ozonnivåer som våra produkter producerar ligger under mätinstrumentets detektionsgräns (0,002ppm). Därför är ozongenereringen försumbar och ofarlig.

Elektrisk urladdning

Den elektriska urladdningen som kan kännas när du rör vid samlaren är extremt liten. Enligt tester som Intertek utförde för att uppfylla regler och lagstiftning var den elektriska urladdningen över 2000 gånger lägre än de nivåer som skulle anses farliga. Även spädbarn och djur kan röra vid samlaren utan att skadas.

Elektromagnetiskt fält

Det elektromagnetiska fältet har testats och godkänts av Intertek för att uppfylla föreskrifter och lagstiftning.

Ja, våra produkter har använts i extremt fuktiga klimat som i Thailand för att torka mer klimat som i Sverige utan någon minskning av effektivitet eller kvalitet.

Varmt och vått klimat underlättar tillväxten av kvalster och mögel. Byggnader med dålig ventilation tillåter inte heller att luftfuktigheten sprider sig. Behovet av luftrenare är därmed ännu större.

Precis som med andra hälsorelaterade apparater finns det en mängd påståenden från företag om deras produkters effektivitet. Luftrenare kan märk på: CADR; Effektiv områdestäckning. Luftförändringar per timme. Leveranshastigheten för ren luft, som avgör hur väl luften har renats. Energianvändning. och kostnaden för ersättningsfiltren. Två andra viktiga faktorer att tänka på är den längd som filtren förväntas hålla (mätt i månader eller år) och det buller som produceras (mätt i decibel) med de olika inställningar som renaren körs på. Som nämnts ovan är buller ofta ett ignorerat problem med luftrenare. Hälsokonsekvenserna av en hög luftrenare kan vara allvarliga. Alla dessa siffror och fakta gör det mycket svårt för vanliga konsumenter att korrekt utvärdera en luftrenare.

Dessutom är det viktigt att de tester som många företag baserar sina uttalanden på utvärderas ordentligt om en rättvis och korrekt jämförelse mellan olika produkter ska kunna göras. Särskilt om testerna görs av mindre kända institut.

HEPA-filter

Majoriteten av luftrenare säljs idag med HEPA-filter, eftersom tekniken har funnits under en tid och det är en relativt enkel lösning för att rengöra luften. Det finns dock många nackdelar med att använda HEPA-filter som IonFlow kan lösa. Några av dem är följande:

  1. Snabb minskning av effektiviteten.
  2. Bullriga
  3. Dyrt, frekvent och obekvämt filterbyte.
  4. Fokus ligger på att rengöra luften från partiklar som är större än 0,3 mikron.

 

Jonisatorer

Många av jonisatorerna på marknaden har mycket lite eller ingen tillförlitlig data om antalet joner de producerar, vilket gör det mycket svårt att utvärdera dem ordentligt. Många jonisatorer som påstår sig producera stora mängder joner producerar också ozon på nivåer som ligger över säkerhetsnivåerna.

Andra tekniker som marknadsförs är plasmacluster och olika kombinationer av olika tekniker som HEPA tillsammans med jonisering och kolfilter.

Något annat vi kan hjälpa dig med?

Vi har försökt samla alla svar och frågor du kan ha. Var snäll och utforska!

Fick du inte hjälp
Letade du efter?

Bli inspirerad.
Utforska våra produkter