Den virusförebyggande uppfinningen

Vetenskapligt bevisat för att effektivt förhindra spridning av flera luftburna virusinfektioner

Vetenskapligt bevisat

LightAir luftrenare är alla testade och godkända för att effektivt avlägsna luftburna virus i luften.

IonFlow-produkterna är, såvitt vi vet, de enda luftrenare i världen som har testats, bevisats och peer-revieweds av det internationella vetenskapliga samfundet. En 7 år lång studie genomfördes av välkänd forskare vid Karolinska Institutet, ett av de främsta medicinska universiteten i världen och pristagare av Nobelpriset i medicin, och publicerades i Nature Scientific Reports, världens mest citerade vetenskapliga tidskrift. Läs mer om resultaten nedan...

Inaktiverar 97 % av virusen

LightAir IonFlow-tekniken är vetenskapligt bevisad att inaktivera mer än 97% av virusen i luften! Virusen görs ofarliga omedelbart i luften eftersom de negativa jonerna fäster på dem och ser till att de aldrig kommer att störa dig.

Studien omfattade djurstudier. Den visade att inget av djuren blev sjuka när de exponerades för viruset när IonFlow luftrenare var på medan 75% blev sjuk när luftrenaren stängdes av. I verkligheten skulle detta innebära att LightAir IonFlow luftrenare skulle förebygga eller minimera risken för att du, din familj och kollegor blir sjuka.

Följande virus ingick i studien, som alla har en enorm inverkan på induvidual hälsa såväl som på samhället:

  • Influensavirus
  • Calicivirus (vinterkräksjuka)
  • Rotavirus (diarré)

Bevis

LightAir luftrenare utvecklades med början av att ta bort de finaste och mest skadliga partiklarna. Enligt statliga tester från tredje part LightAir luftrenare från både CellFlow- och IonFlow-teknik kan effektivt ta bort flera olika virus som du vill undvika för att hålla dig frisk. Tester har utförts på H1N1 (svininfluensa), calicivirus, rotavirus och influensavirus (H3N2).

LightAir_Evolution_Gold

Det här är för de känsliga.

LightAir Luftrenare måste anses vara de bästa och mest effektiva luftrenarna för allergi, astma, KOL, gravid, spädbarn, barn, äldre och andra personer som är känsliga för influensa och andra virusinfektioner.

Är du en av de känsliga? Vi stöder vissa människor varje år som har ett beprövat medicinskt tillstånd och kommer att dra stor nytta av ren inomhusluft.

Om du är intresserad av att lära dig mer är du välkommen att kontakta oss.

Storleken spelar roll!
Kan typiska filterbaserade luftrenare skydda mig mot virusinfektioner?

Mer än 90% av alla partiklar i luften är mindre än PM0.1 (mikron) och HEPA-filterluftrenare kan i bästa fall bara fånga partiklar ner till PM0.1, men inte under. Virus är extremt små partiklar, under PM0.05-0.003, och är omöjliga att fånga i något berörande antal med vanliga HEPA-filterluftrenare. Om ett virus fångas i HEPA-filtret förblir det också vid liv och kan släppas ut i luften igen. IonFlow-tekniken inaktiverar infektionsförmågan hos viruset som redan finns i luften och ser till att de blir ofarliga. CellFlow-tekniken tar bort virusen och inaktiverar dem sedan i processen. 

Hur är det med bakterier och andra mikrober?

LightAir har utfört framgångsrika tester på mögel och bakterier. Testerna visar att LightAir luftrenare minskar effektivt koncentrationen mögelsporer samt hämmar tillväxten av mögel. Laboratorietester har också visat att LightAir luftrenare minskar effektivt koncentrationen av bakterier. LightAir planerar att ytterligare undersöka effekterna på olika mikrober.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader