lightair_bekymmer_äldre

Äldre.

Naturligtvis, när människor blir äldre, har deras vitala organ inte samma kapacitet att hantera luftföroreningar som en person i medelåldern. Det finns många faktorer som påverkar de äldres hälsa och förmåga att hantera dålig luftkvalitet. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till är den långsiktiga exponeringen för dålig luftkvalitet genom arbete och den plats där personen har tillbringat större delen av åren. En annan faktor är att många äldre hanterar underliggande medicinska tillstånd och försvagat immunförsvar, vilket gör dem mer känsliga för skadliga partiklar i luften.

Lyckligtvis finns det många människor runt om i världen som gör sitt bästa för att ta hand om den äldre generationen på olika sätt. LightAir vill vara en del av denna lösning genom att erbjuda våra unika luftrenare med våra återvinningsbara filter som kan hålla längre....

Då och då.
Vi förebygger och minskar.

LightAir luftrenare fungerar för dig dag och natt för att förebygga och minska de negativa effekterna av luftföroreningar inomhus. Det absolut största problemet är de fina och ultrafina partiklarna i luften. Dessa förblir luftburna i veckor och kommer att inandas djupt in i lungorna och transporteras av blodet ut i kroppen. LightAir luftrenare är specialister på att ta bort de finaste partiklarna för att hålla dig frisk på lång sikt.

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Hur påverkar luftföroreningar inomhus min hälsa?

De äldre anses vara känsligare och befinner sig vid högre risc från exponering av fina och ultrafina partiklar. Symptomen och sjukdomarna som partiklarna orsakar är allvarliga och i tid dödliga.

Dessa är den vanligaste sjukdomen relaterad till dålig inomhusluftkvalitet: 

  • Hjärtsjukdom
  • Stroke
  • Kol
  • Akuta luftvägsinfektioner
  • Lungcancer
lightair_ionflow_signature-646x1024

För tidiga dödsfall
i siffror

Luftföroreningar över hela världen står för...

0 %
dör för tidigt av KOL
0 %
dör för tidigt av lungcancer
0 %
dör för tidigt av hjärtsjukdomar
0 %
dör för tidigt av stroke
0 %
dör för tidigt av akuta luftvägsinfektioner

Hur kan jag förbättra min inomhusluftmiljö?

Det är tyvärr inte så enkelt som att öppna ditt fönster och släppa in lite "frisk" luft, särskilt inte om du bor i en storstad. Utomhusluften i städerna är farlig och bör passera genom ventilationssystemet innan den kommer in. Ett bra råd för att lösa luftkvalitetsproblem i lägenheter, hem och kontor innebär åtgärder som att eliminera eller kontrollera föroreningskällorna, öka ventilationen och installera luftrenare.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader