lightair_bekymmer_influensa-förkylning

Säg nej!
Sprid inte
infektionen.

Vill du minimera risken för att få influensa, förkylning eller diarré i år och låta dig och din familj hålla dig frisk? Då Lightair luftrenare är ett av de bästa valen på marknaden.

Lightair IonFlow är så vitt vi vet den enda luftrenaren som vetenskapligt bevisats förhindra infektion av luftburet överfört virus samt eliminera virusens smittsamhet.

Den 7-åriga vetenskapliga studien genomfördes vid Karolinska Institutet och Linköpings universitet och publicerades i Nature Scientific, en av de mest citerade vetenskapliga tidskrifterna i världen.

Vetenskapligt bevisat

Effektiviteten hos Lightair"s teknik för virus och bakterier har utvärderats i flera tredjepartstester samt i en 7-årig vetenskaplig studie, som omfattade experiment på marsvin. Djuren utsattes för influensa A (stam Panama 99). Resultaten visade att ingen av de marsvin som exponerades för andra infekterade djur smittades när jonisatoranordningen var aktiv, medan tre av fyra exponerade djur smittades när jonisatorn var inaktiv.

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Vilka virusinfektioner är Lightair
visat sig förhindra spridning av?

Lightair IonFlow luftrenare har visat sig effektivt eliminera och göra följande virus ineffektiva:

Influensavirus

Calicivirus (vinterkräksjuka)

Rotavirus (diarré och gastroenterit)

 

De virus som väljs ut och används i studien har stor klinisk och ekonomisk betydelse för både individen och världssamhället. Avgrundsvirus cirkulerar över hela världen och kan påverka vem som helst i alla åldersgrupper. Säsongsinfluensa orsakar allvarlig sjukdom hos uppskattningsvis 3-5 miljoner människor världen över varje år och orsakar 250 000 – 500 000 dödsfall årligen, enligt Världshälsoorganisationen.

Följ några regler för att undvika att bli smittad

Särskilt under vintern är det svårt att undvika att viruset och bakterierna frodas bland oss. Det finns dock några försiktighetsåtgärder som faktiskt hjälper till att hålla sig frisk och undvika spridning till andra:

  • Håll avstånd till andra (2 meter)
  • Hosta och nys i armbågens böjning
  • Undvik kontakt med ögon, mun och näsa
  • Tvätta händerna ofta och noggrant (sing en sång i minst en minut eller snarare två)
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk för att undvika att smitta andra.
  • Investera i en luftrenare

Vad är en infektion?

När bakterier och virus finns i luften är din hälsa i fara. Kontaminering sker när du andas in små droppar eller dammpartiklar där det luftburna viruset eller bakterierna är fastsatta. Dessa droppar och partiklar kan förbli luftburna i timmar eller till och med dagar och när de landar på en yta kan de överleva upp till 24 timmar.

Nästan alla infektioner orsakas av ett virus. En förkylning är en mildare sjukdom än influensa. Influensa orsakar vanligtvis feber, muskelvärk och en allvarligare hosta. Vuxna i genomsnitt 2 till 3 förkylningar per år och barn 6 till 10, beroende på deras ålder och exponering. Det finns över 100 olika förkylningsvirus.

Storleken spelar roll! Virus är inget du kan se.

Även om bakterier och virus båda är för små för att ses utan mikroskop, är de mycket olika. 99% av alla bakterier är bra medan de flesta virus orsakar sjukdomar. Viruset är cirka 100 gånger mindre än bakterier och kan därför hålla sig luftburet mycket lättare och därmed sprida en infektion snabbare.

Viktigast av allt, bakteriella och virala infektioner, orsakar oftast milda, måttliga och allvarliga symtom, men tyvärr kan det till och med vara dödliga sjukdomar som influensa, vattkoppor, sars, MERS och Covid-19.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader