lightair_concerns_oders

Lukter

Usch för lukt av rök, mögel, urin, avföring, svett, etc. Lukter är små partiklar som avdunstar till molekyler/gas. De är antingen organiska eller oorganiska föreningar och kan som vi alla vet vara både trevliga och obehagliga. Vissa lukter kan vara en hälsorisk och andra inte. Lukt kan komma inifrån byggnaden, från oss själva och vår verksamhet eller dras in i en byggnad från naturen.

Kan lukt vara skadligt? Beroende på källan, hur mycket partiklar/gas som finns i luften, hur ofta du kommer i kontakt med den och hur skadligt ämnet är kan det vara skadligt för din hälsa. Det beror också på om du är känslig för en viss källa eller inte. Reaktionen kan variera kraftigt från mild till svår och långsiktig.

Hur vi hanterar det illaluktande huset.

Som förklarad lukt härrör från små partiklar, som Lightair luftrenare tar bort mycket effektivt. När partiklar förvandlas till gas bildar luftrenaren en begränsad förmåga att hantera dessa i ett större perspektiv.

Två exempel illustrerar detta mycket bra: Rök skapar en obehaglig lukt som de flesta av oss vill undvika. Lightair effektivt ta bort rökpartiklar och därmed också den obehagliga lukten. Ett annat exempel är mögel. Lightair hanterar mögelsporer mycket bra och förhindrar också tillväxt av mögel. På detta sätt Lightair tar bort luktkällan och därmed också minskar själva lukten.

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Vad är det för lukt?

Luktkällorna är många och hur vi reagerar på lukt är naturligtvis mycket individuellt. Lukt är en stor del av vårt minne och kan ta oss tillbaka i tiden till både bra och dåliga platser. Det finns dock vissa dofter som de flesta av oss reagerar på på ett negativt sätt. LightAir kan hjälpa dig att minska föroreningskällorna och därmed minska lukten som stör dig:

  • Trafikångor
  • Husdjur
  • Urin/avföring
  • Svett
  • Rök
  • Mögel

Undvik luftfräsare och doftljus

NRDC har testat 14 luftfräsare och funnit att 12 innehöll ftalater (uttalade "THAL-ates"), kemikalier som kan orsaka hormonella avvikelser, fosterskador och reproduktiva problem. Även luftfräsare som marknadsförs som "helt naturliga" eller "ocenterade" innehöll de farliga kemikalierna. Kontrollera listan över luftfräsare som testats av NRDC för att hålla dig säker!

Doftljus är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att maskera obehagliga lukter i ditt hem.  Men de flesta ljus avger många typer av potentiellt farligakemikalier , såsom bensen och toluen. De kan orsaka skador på hjärnan, lungan och centrala nervsystemet, samt orsaka utvecklingssvårigheter. Alla ljus avger också sotpartiklar som betraktas som fina partiklar och därmed kan komma in i ditt blodomlopp och orsaka flera allvarliga sjukdomar.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader