lightair_concerns_pollution

Föroreningar

Det finns en växande medvetenhet hos allmänheten och kunskap om dålig inomhusluftkvalitet och dess alarmerande hälsoeffekter. Fler och fler människor lider av astma, allergier och hjärt- och kärlsjukdomar samt mer direkta hälsoproblem relaterade till inomhusluftens kvalitet som trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Luftföroreningar inomhus påverkas av både föroreningar utifrån, såsom trafikångor, pollen, industriföroreningar och inomhusföroreningar som damm, rök, flyktiga organiska föreningar, virus och husdjursalergener. 

LightAir luftrenare är supereffektiva när det gäller att hantera de minsta och mest skadliga föroreningspartiklarna i luften. Vi gör en skillnad i luften som kommer att göra skillnad för din hälsa.

Vi kan verkligen göra skillnad.
Till luften och till din hälsa.

 Alla människor på jorden utsätts för luftföroreningar. Men de människor som kan utsättas under de längsta tidsperioderna är ofta de som är mest känsliga för effekterna av luftföroreningar inomhus. Sådana grupper inkluderar unga, äldre och kroniskt sjuka, särskilt de som lider av andnings- eller hjärt-kärlsjukdom.

Luftföroreningar inomhus är något som du kan göra något åt och LightAir effektivt minskar de mest skadliga partiklarna från luften.

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Utanför. Inuti. De är överallt!

Partiklar kommer från många föroreningskällor både inomhus och utomhus. 

Föroreningar utomhus:

 • Trafikföroreningar (fordon, tåg, fartyg, flygplan)
 • Industriella föroreningar
 • Pollen

 

Föroreningar inomhus:

 • Damm
 • Mögel
 • Husdjur allergen
 • Mikrober (virus, bakterier)
 • Rök
 • VOCs (vocs)

Bor du i den giftiga lådan? Man kan inte stänga dörren för luftföroreningar.

Det fasansfulla är att de flesta byggnader och hus fungerar som stora dammsugare där vi tillbringar större delen av vår tid "i filterpåsen" – t.ex. inomhus – en absurd situation men tyvärr sanningen.

En växande mängd vetenskapliga bevis har visat att luften i hem och andra byggnader är upp till 10 gånger mer förorenad än utomhusluften i även de största och mest industrialiserade städerna. Dessutom tillbringar människor cirka 90 procent av sin tid inomhus. För många människor är hälsoriskerna för exponering för luftföroreningar enorma.

Experter säger att detta beror på att ångor från tåg och trafik, bekämpningsmedel, industriföroreningar och pollen är fångade i välisolerade hem, där de tar mycket längre tid att rensa utan vind eller regn för att hjälpa.

Otillräcklig ventilation kan öka inomhusföroreningar som förbränningskällor som olja, gas, kol, trä och tobaksprodukter. Byggmaterial och inredning som är så olika som asbesthaltig isolering, våt eller fuktig matta och möbler av vissa pressade träprodukter. Produkter för hushållsrengöring och underhåll, personlig vård eller hobbyer. centralvärme- och kylsystem och befuktningsanordningar. Inomhusklimatet skapar också en levande vänlig miljö för bakterier, svamp och virus att växa i.

Hur luftföroreningar kommer till din hälsa.

Efter många studier av personer som utsatts för SBS (Sick Building Syndrom) eller andra förorenade miljöer har det blivit tydligt att en förorenad miljö är orsaken till följande symtom:

 • Allergi
 • Astma
 • irritation i ögon och hals
 • kardio- och kärldecease
 • andningsdecease
 • trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, irritation, depression
 • virus- och bakterieattacker

Hur kan jag förbättra min inomhusluftmiljö?

Det är tyvärr inte så enkelt som att öppna ditt fönster och släppa in lite "frisk" luft, särskilt inte om du bor i en storstad. Utomhusluften i städerna är farlig och bör passera genom ventilationssystemet innan den kommer in. Ett bra råd för att lösa luftkvalitetsproblem i lägenheter, hem och kontor innebär åtgärder som att eliminera eller kontrollera föroreningskällorna, öka ventilationen och installera luftrenare.

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader