lightair_bekymmer_gravid-och-barn

Börja livet med ren luft

Barn är mer känsliga för partikelföroreningar på grund av sina outvecklade lungor och immunförsvar. Tyvärr andas de också mer luft i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna gör och utsätts därmed för mer förorenad luft.

LightAir är baserad på revolutionerande och unik teknik och visar anmärkningsvärd prestanda när det gäller att ta bort fina och ultrafina partiklar som anses vara de mest skadliga för din ofödda och ditt barn / barn. 

Också Lightair luftrenare har visat sig effektivt avlägsna virus i luften. Detta innebär mindre risk för både mamman som gravid och ditt barn att smittas av influensa och andra virusinfektioner.

Vi tar bort de finaste partiklarna för att skydda de yngsta

LightAirprodukter utvecklades från början av att ta bort de finaste och mest skadliga partiklarna. Enligt statliga tester från tredje part LightAir's produkter kan ta bort partiklar hela vägen ner till PM 0,007 vilket innebär att vi håller din luft praktiskt taget fri från de skadliga partiklar du vill undvika för att hålla dig och ditt barn / barn friskt.

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Förhindra sjukdom och kontrollera symtom.

Ren luft förebygger sjukdomar relaterade till förorenad inomhusluft som astma och allergier och LightAir kommer att göra en nödvändig skillnad. Om ditt barn redan visar något av följande symtom kan han eller hon dra nytta av LifeAir luftrenare för att hjälpa till att kontrollera symtom:

  • Astma
  • Hösnuva
  • Virusinfektion
  • Huvudvärk
  • Irriterad hud
  • Ögon-, hals- och hudirritation
  • Hosta och nysningar
  • Trötthet

Hur påverkar inomhusluften mitt barn/barn?

Barn är mer känsliga för partikelföroreningar på grund av sina outvecklade lungor och immunförsvar. Tyvärr andas de också mer luft i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna gör och utsätts därmed för mer förorenad luft.

Ofödda barn: Det är vetenskapligt bevisat att hög föroreningsnivå ökar risken för låg födelsevikt och astma. Dessutom är det också vetenskapligt bevisat att exponering för kritiska föroreningar leder till upp till 30 procents ökning av risken för för tidig födsel.

Spädbarn och barn: Det är bevisat att barn som exponeras för fina partiklar på lång sikt har en 60% ökad risk för astma, nedsatt lungfunktion och hösnuva. Astma är faktiskt den ledande kroniska sjukdomen hos barn och är också den främsta orsaken till missade skoldagar. Det har också bevisats en ökad risk för systemisk inflammation, immundysfunktion och neural nöd.

Låt professorn prata

Tanja Pless-Mulloli, som har genomfört den största studien i sitt slag, fokuserade på små sotiga kolpartiklar. Forskarna samlade in data om mer än 3 miljoner födslar på 14 platser i Storbritannien, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Professor Pless-Mulloli lär oss följande:

– I takt med att luftföroreningarna ökar ser vi att fler barn är mindre vid födseln, vilket i sin tur gör att de riskerar dålig hälsa senare i livet. 

Dessa mikroskopiska partiklar, fem gånger mindre än bredden på ett mänskligt hår, är en del av luften vi andas varje dag. Vad vi definitivt har visat är att dessa nivåer redan påverkar gravida mödrar.

De partiklar som drabbar gravida mödrar kommer främst från förbränning av fossila bränslen. Tidigare kan gärningsmannen ha varit kolbränder, nu är det främst fordonsångor.

Källa: The Guardian

Acceptera inte förorenad luft!

Det är tyvärr inte så enkelt som att öppna ditt fönster och släppa in lite "frisk" luft, särskilt inte om du bor i en storstad. Utomhusluften i städerna är farlig och bör passera genom ventilationssystemet innan den kommer in. Ett bra råd för att lösa luftkvalitetsproblem i lägenheter, hem och kontor innebär åtgärder som att eliminera eller kontrollera föroreningskällorna, öka ventilationen och installera luftrenare.

När andra pratar

Graviditet & Nyfödda

"Både du och barnet kommer att andas bättre..."

 

Elitmamma

"Jag visste direkt att deras produkter har allt jag letade efter."

 

Mamma till 5 välsignelser

" Luften i vårt hem är mycket renare och när min dotter blir sjuk märkte jag att resten av min familj inte blir sjuk."

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader