lightair_concerns_tobacco-smoke

Tobaksrök

Det är ett välkänt faktum att cigarettrök är skadligt, och de flesta tycker inte heller att lukten är trevlig. Vad du kanske inte vet är att mer än 75% av cigarettrökpartiklarna är av ultrafina storlekar och dessa partiklar kan förbli luftburna i upp till två veckor. Dessa extremt små partiklar kan tränga djupt in i våra lungor och kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom andningssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom och astma.

LightAir IonFlow är baserat på en revolutionerande och unik teknik och visar anmärkningsvärd prestanda när det gäller att ta bort fina och ultrafina partiklar som rök som anses vara mest skadliga för vår hälsa. De flesta andra luftrenare kan inte hantera dessa partiklar.

LightAir effektivt minska röken.

Plug-in din Lightair luftrenare och efter ca 30 minuter börjar du känna en skillnad i hur luften luktar och känns. LightAir effektivt har avlägsnat de minsta och mest skadliga rökpartiklarna från luften.  Kom ihåg att om du kontinuerligt röker inuti, förvänta dig inte att luftrenaren ska rengöra röken i samma takt som du röker. Ingen luftrenare kommer att åstadkomma det!

lightair_ionflow_signature-646x1024

IonFlow 2.0 Evolution

Designad för rum upp till 50m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
Inget filter - Inget ozon

CellFlow Mini 100

Designad för rum upp till 20 m²
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier
EcoPrecision-filtret varar i 18 månader
Ekonomisk och super tyst

IonFlow 2.0 Signature

Designad för rum upp till 60 m²
Oskadliggör virus i luften och på ytor
Tar bort allergener, mögel, damm, rök och bakterier.
Inget filter - Inget ozon

Rök och din dyrbara hälsa.

Rökning har visat sig skada nästan alla kroppsorgan och organsystem i kroppen och minskar en persons allmänna hälsa.

 

 • Dessa är de viktigaste hälsoeffekterna av rökning:
 • För tidig död
 • Ledande orsak till cancer och dödsfall i cancer.
 • Hjärtsjukdom
 • Stroke
 • Aorta aneurysm (en ballongliknande utbuktning i en artär i bröstet)
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Reumatoid artrit
 • Åldersrelaterad makuladegeneration 
 • Katarakt
 • Förvärrar astmasymtom
 • Utveckla lunginflammation, tuberkulos och andra luftvägsinfektioner
 • Fertilitetsproblem
 • Högre risk för missfall

Begagnad rökning.
Nej tack!

När icke-rökare utsätts för rök tar de in nikotin och giftiga kemikalier på samma sätt som rökare gör. Kom också ihåg att även om du röker i ett annat rum förblir rökpartiklarna luftburna så länge som två veckor! Som rökare reduceras ditt luktsinne så även om du inte känner röklukten finns den kvar och kommer att skada dig och andra!!

Rök och barn är ett stort nej. Det är därför.

Barn med outvecklade lungor och immunförsvar är känsligare och studier visar att barn som är föräldrar röker:

 • Bli sjuk oftare
 • Ha fler lunginfektioner (som bronkit och lunginflammation)
 • Är mer benägna att hosta, väsa och ha andfåddhet
 • Få fler öroninfektioner
 • Få astma
 • Få fler astmaattacker och värre astmasymtom
lightair_ionflow_signature-646x1024

Rökning i antal

Cigarettrökning och exponering för tobaksrök orsakar cirka 480 000 förtida dödsfall varje år i USA. Av dessa förtida dödsfall kommer cirka 36 procent från cancer, 39 procent kommer från hjärtsjukdomar och stroke och 24 procent kommer från lungsjukdom.

Amerikansk rökstatistik i siffror...

0
miljoner människor har dött av rökning sedan 1964
0
miljoner människor lider av allvarlig sjukdom orsakad av rökning
0
år kan livet kortslutas på grund av rökning

Hitta din perfekta matchning

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
IonFlow Evolution
50 m²
Golv- och bordsfäste
Ultra tyst
Ingen fläkt och inget filter
CellFlow Mini
215 sq ft/20 m²
Bordsmontering
Liten och effektiv
Långvarigt filter, 18 månader