Hälsovård
Säkerställd luftkvalitet och minimera riskerna för patienter och personal

Hälsosam luft inom hälsovård och vårdhem

Installationer hos universitetssjukhus i Finland

Minska infektionsriskerna

Infektioner är utmaning. Vårdhem likväl som läkar- och tandvårdskliniker bör som en självklar grundbult ha en hälsosam inomhusluftmiljö – fri från skadliga föroreningspartiklar och luftburna virus.

Bevisats i forskningsprojekt vid Karolinska Institutet

Teknik som förhindrar smittspridning

LightAirs virushämmare och IonFlow-teknologin har vetenskapligt bevisats förhindra spridning av många vanligt förekommande virus. Att lägga till tekniska lösningar för att minimera risken för smittspridning är tämligen enkelt. 

LightAir Health+

Dubbelt skydd även för hälsovården

Air purifiers and virus inhibitors packaged in an award-winning solution for healthier indoor air — supplying improved safety and well-being at your premises.
Läkarmottagningar och kliniker
Tandläkarmottagningar
Väntrum
Vårdhem och äldreboenden
Blooming grass
Hälsa

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »

Nöjda kunder

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill diskutera ett projekt? Kontakta oss gärna när som helst!

Lite information som hjälper oss att komma igång: Vilken typ av verksamhet/anläggning? Hur stor är lokalen? Hur många jobbar i lokalen?