Testrapporter och bevis
Här kan du utforska vetenskapliga bevis och testrapporter från ackrediterade testinstitut runt om i världen. Sondera bland rapporter som stöder våra unika fördelar gällande att fånga fina och ultrafina partiklar samt neutralisera mikrober i luften.

Testrapporter och vetenskapliga bevis

Testrapporter som stöder avlägsnande av fina och ultrafina partiklar. Hela vägen ner till PM0.007!

90% av alla partiklar i luften är mindre än PM0.1. Dessa partiklar är även de som är mest skadliga för vår hälsa och svårast att bekämpa med gammal konventionell teknologi. LightAirs lösningar har en unik förmåga att effektivt avlägsna ultrafina partiklar från luften, hela vägen ner till PM0.007. Nedan finner du testrapporter gällande partkelrening och effektivitet.

Benchmark, IonFlow - SP

Testrapport (benchmark) kring hur IonFlow effektivt renar luften från de minsta och farligaste partiklarna.

Partikelreduktion PM2.5, IonFlow - SGS

Branschstandard är att fokusera på relativt stora partiklar och PM2.5. Detta test visar hur IonFlow redan inom 60 minuter tar bort 96,6% av denna storlek av partiklar. (Över 90% av alla partiklar i inomhusluften är dock mindre än så).

Förbränningspartiklar, IonFlow - SP

Sotpartiklar och hälsovådlig luft genereras av såväl mysiga levande ljus som trafik, vedeldning, kolkraftverk och annan förbränning av fossila bränslen. Partiklar som måste bekämpas i inomhusluften vi andas och denna rapport visar hur IonFlow antar utmaningen.

Rökpartiklar, IonFlow - SP

Partiklar från cigarettrökning är s.k. ultrafina och kan finnas kvar i inomhusluften under hela två veckor. IonFlow är en sofistikerad teknologi som i denna rapport visar sig bekämpa sådana hälsovådliga partiklar hela vägen ned till PM0.007.

Effektivitet över tid, IonFlow - SP

Ett test kring hur IonFlow inte tappar effektivitet över tid, vilket är en allmän utmaning för konventionella filterlösningar. Oavsett om uppsamlaren (kollektorn) torkas av löpande fortsätter IonFlow att fungera effektivt.

Skrivarpartiklar, IonFlow - Vertrouwelijk

Många är ovetande om hur inomhusluften på kontoret påverkas menligt av bland annat skrivare. Testrapport gällande hur IonFlow kan hjälpa att möta dessa utmaningar.

Partikelredukiton, IonFlow "real life test" - NIAQ

Testrapport från Nordic Institute for Air Quality och ett praktiskt test från vardagen på ett kontor i centrala Stockholm under 20 minuter.

Partikelreduktion PM0.1, CellFlow Mini100 – Guang Zhou Institute of Microbiology

Rapport som visar på hur den kompakta lilla luftrenaren CellFlow Mini100 renar inomhusluften från hälsovådliga småpartiklar på PM0.1 till hela 99,95% inom endast fyra timmar.

Testrapporter och vetenskapliga studier som stöder effektiv borttagning och neutralisering av mikrober.

LightAirs teknologi IonFlow har vetenskapligt bevisats neutralisera mer än 97% av virus, redan i luften. Viruset blir ofarligt omedelbart i luften eftersom de negativa jonerna fäster på dem och ser till att de tappar sin förmåga att penetrera – och därmed infektera – en mänsklig cell. Detta ger ett verkligt extra skyddslager mot influensa och andra infektioner och reaktioner orsakade av luftburet virus, bakterier, mögel och andra mikrober.

Virus, IonFlow - Karolinska Institutet, m.fl

Vetenskaplig rapport efter en hela sju år lång studie kring hur IonFlow neutraliserar 97% av olika undersökta och vanligt förekommande virus. Påvisar möjligheten och styrkan i att låta teknik effektivt hindra smittspridning.

Mögelsporer, IonFlow - BDSF

Praktiskt test kring hur IonFlow drastiskt minskar tillväxt av mögel och tar bort 88% av mögelsporer på bara tre timmar.

Bakterier, IonFlow – SGS

Rapport som påvisar hur IonFlow effektivt tar bort 91.5% av bakterier.

Virus, CellFlow Mini100 - Guang Zhou Institute of Microbiology

Rapport som visar hur den lilla luftrenaren CellFlow Mini100 tar bort 96,3% av influensavirus i luften inom endast 60 minuter i ett rum på 10 m3.

Virus, CellFlow DEP 900 - Guang Zhou Institute of Microbiology

Rapport som visar hur CellFlow DEP Pro 900 effektivt tar bort 99,99% av virus i luften i ett 30 m3 rum inom endast 60 minuter.

Bakterier, CellFlow DEP Pro900 - Guang Zhou Institute of Microbiology

CellFlow DEP Pro 900 har testats gällande bakteriestammen Staphylococcus Aureus och har visat sig effektivt avlägsna 99,95% av sådana bakterier från luften inom endast 60 minuter.

Svartmögel, CellFlow DEP 900 - Guang Zhou Institute of Technology

Luftrenaren CellFlow DEP Pro 900 har testats gällande s.k. svartmögel (Aspergillus niger) och har visat sig ta bort mögelsporer i luften till hela 99,98% effektivitet inom endast 60 minuter.

Testrapporter som stöder produktfördelar som ljudnivå, energiförbrukning, ozongenerering.

LightAirs lösningar erbjuder en kombination av marknadsledande fördelar. Våra luftrenare är effektiva, energisnåla, tystgående, ozonfria och nyttjar filter/uppsamlare med osedvanligt lång hållbarhet. Nedan återfinns rapporter härrörande dessa fördelar.

Ozonrapport, IonFlow - Intertek

IonFlow-teknologin erbjuder joniserande luftrening som genererar hög koncentration av negativa joner. Detta medför en mycket effektiv partikelreduktionskapacitet och viktigt att detta sker utan att man genererar ozon.

Ljudnivåer, CellFlow DEP Pro 900 - Guang Zhou Institute of Technology

Testrapport kring ljudnivåer och CellFlow DEP Pro 900. Luftrenare som erbjuder marknadsledande och tystlåten luftrening hos bl.a. kontor och skolor.

Ljudnivåer, IonFlow - SP

Test rapport (benchmark) som jämför ljudnivåerna hos IonFlow och andra luftrenare på marknaden.

Ozonrapport IonFlow, Intertek

Initial rapport om hur IonFlow klarar att generera en extrem hög koncentration av joner, vilket ger effektiv luftrening samtidigt som den är ozonfri.

Find your perfect match

IonFlow Signature
645 sq ft/60 m²
Floor and table mount
Ultra silent
No fan and no filter
IonFlow Evolution
540 sq ft/50 m²
Floor and table mount
Ultra silent
No fan and no filter
Cellflow Mini
215 sq ft/20 m²
Table mount
Small and efficient
Long lasting filter, 18 months