Med unik teknik, gör vi det bättre.
Två unika teknologier som på olika vis nyttja jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar.

Reningseffektivitet | Energiförbrukning | Självrengöring

Innovativ filterteknologi

CellFlow DEP - hur fungerar det?

  • Patenterad teknologi som nyttjas i lösningar och applikationer för industri, kontor och skolor, hela vägen ned till mindre sovrum.
  • Med snabb effekt rensas luften från de minsta och mest skadliga partiklarna
  • Minimal energiförbrukning – en bra lösning för både dig och vår planet.
  • Jobbar med minimal ljudalstring
  • Rengöringsbart EcoPrecisions-filter med lång livstid 

Luftrening med unik virushämmande effekt

IonFlow — hur fungerar det?

  • Tar bort de minsta och mest skadliga partiklarna, ner till PM0.007.
  • Vetenskapligt bevisad gällande att neutralisera 97% av luftburna virus – redan i luften och utan att passera ett filter
  • Nästan helt tyst för ostört arbete och sömn.
  • Filterfri och minimal energiförbrukning – en bra lösning för både dig och vår planet.

Nöjda kunder

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill diskutera ett projekt? Kontakta oss gärna när som helst!

Lite information som hjälper oss att komma igång: Vilken typ av verksamhet/anläggning? Hur stor är lokalen? Hur många jobbar i lokalen?

Industri

LightAir installerar luftrenare på Gåshaga kafferosteri

På Gåshaga kafferosteri har våra industriella luftrenare nu tagit över ansvaret för att rena 10.000 m³ luft per timme.
Industri

LightAir banar väg för hållbar luftrening inom textilindustrin

Dessa företag har sett betydande förbättringar i sina arbetsmiljöer med minskade mängder damm och partiklar. Detta förbättrar inte bara luftkvaliteten utan minskar även städbehovet.
Industri

Positiva effekter av luftrening hos IAC Skara

IAC Skara har förbättrat arbetsmiljön genom att installera luftrenare, vilket minskat härdplastdamm under gränsvärdena vid mätning 2024.
Hälsa

Framgångar för Habitat Solutions och LightAir i holländska skolor

Hösten 2022 genomförde Habitat installationer av LightAirs luftrenare på två skolor i Holland. Nu har ytterligare sex skolor, inom samma stiftelse, har valt att installera