Investerarinformation
LightAir är ett svenskt clean tech-bolag som utvecklar och säljer luftrenare baserade på patenterad och banbrytande teknik för luftrening i inomhusmiljöer.

Bolagshandlingar, rapporter, releaser, ledning och aktien

Kort introduktion

LightAir har två patenterade teknologier, vilka marknadsförs under varumärkena IonFlow och CellFlow. IonFlow bygger på en innovativ utveckling av joniseringsteknik och CellFlow på en utveckling av elektrostatisk filterteknik.

LightAir’s produkter är provade på marknaden med mycket goda resultat. IonFlow har mycket starka vetenskapliga bevis för att effektivt förhindra spridning av luftburet virus; 2015 publicerades en vetenskaplig rapport i Nature Scientific Reports efter en hela sju år lång forskningsstudie vid Karolinska Institutet (KI).

LightAir är noterat på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) med kortnamnet LAIR. Handeln med LightAir-aktier kan följas i realtid eller med fördröjning på ngm.se.