Hälsosamma och inkluderande klassrum
Ren luft är en grundförutsättning för en hälsosam, inkluderande och hållbar utbildningsmiljö. Oavsett ålder.

LightAir Health+ | Ren luft i klassrummet

När ditt huvudfokus är att vårda och odla talanger

Hjälper eller hindrar er inomhusmiljö ert huvuduppdrag?

I Sverige sjunker betygen om våren då fjärde elev påverkas av höga  pollenhalter. Samtidigt visar en studie om effekterna av trafikföroreningar på skolbarn i Barcelona att elever som tillbringar sin skoldag i ren luft har en 50 procent större kognitiv utveckling än barn som utsätta för högre föroreningsnivåer.

Detta är högst oroande, men det finns något som kan göras åt det.

LightAir erbjuder en beprövad väg för att skapa ett klassrum som ger alla lika möjligheter till en stödjande och god inlärningsmiljö. Ren luft ökar  inlärningsmöjligheterna, och därmed framgångarna, i era lokaler.

Classroom youngsters

Inkludering och jämlikhet i klassrummet?

Förbättra välbefinnandet och minska sjukfrånvaron i er skola

Inomhusluftens kvalitet är extremt viktig för alla pedagogiska aktiviteter.

Dålig inomhusluft leder till nedsatt kognitiv förmåga, sämre koncentration, trötthet, huvudvärk och irritation i luftvägarna. Vi vet exempelvis att såväl resultat som betyg går ner under pollensäsongen. Detta påverkar livskvaliteten negativt, men också energi- och prestationsnivåerna för såväl studenter som personal. Detta är inget som ska behöva accepteras som en naturlag.

Vi är här för att hjälpa till! Låt oss diskutera beprövade och effektiva lösningar som ger er en inomhusluft med högsta möjliga kvalitet, med branschledande låg ljudnivå och energiförbrukning.

Förskolor
Boy in a class room
skolor
Universitet och högskolor

Nöjda kunder

Öka produktiviteten och minska sjukfrånvaro – kontakta oss för gratis konsultation

LightAir Health+

Dubbelt skydd genom aktiv och passiv luftrening

Ett unikt och prisbelönat erbjudande som skyddar mot luftburna virus, samt effektivt adresserar de minsta och mest skadliga partiklarna i inomhusluften. Så att ni kan fokusera på det som är viktigt – er kärnverksamhet.

FILTRERAR EFFEKTIVT BORT:

  • Pollen
  • Bakterier
  • Virus
  • Ultrafint damm
  • Mögelsporer
  • Trafikföroreningar
  • Skrivarpartiklar
  • Djurallergener

Förstör aktivt:

  • Luftburna virus, redan i luften och på ytor — vetenskapligt bevisats i bl.a. undersökningar hos Karolinska Institutet

 

Träffa charmtrollet Tom

Tom är fem år. Energisk, nyfiken och charmig.

Han har dock några extra utmaningar och särskilda strider att utkämpa här i livet.

Han har cystisk fibros som gör honom extremt känslig för virus- och bakterieinfektioner. Hans skola i Stockholmsområdet har därför låtit installera LightAir Health+. Detta för att skapa en hälsosammare och säkrare inomhusmiljö — för Tom och hans kompisar.

Enligt mätningar av luftkvaliteten så sänkte lösningen nivån av skadliga partiklar i Toms klassrum med 86% efter bara en halvtimmes användning. Det har även minskat smittspridningen bland alla barn och lärare, vilket har minskat antalet sjukdagar med 20 procent.

Branschledande inom
reningseffektivitet och ljudnivåer

LightAir Health+

En heltäckande och prisbelönad lösning för ren och virusfri luft. Kombinerar det bästa av våra teknologier för att ge förbättrad hälsa, färre sjukdagar, mer energi och ökad produktivitet.

Clean Air as a Service - ren luft som en tjänst

Vi har paketerat ren luft som en tjänst. Genom att enkelt prenumerera på ren och virusfri luft får ni alla fördelar, utan att behöva tänka på något annat än att ta djupa andetag av ren och hälsosam luft.

LightAir certifikat

Certifiera era klassrum

Förändringen märks omedelbart när klassrummen utrustas med det dubbla skydd och den förbättrade inomhusluften som LightAir ealth+ levererar.

Medföljande certifikat visar också för elever, personal, föräldrar och besökare att ni har vidtagit åtgärder för att tillhandahålla en ren och hälsosam luft.

Gå med i vår växande familj av certifierade skolor med ren och virusfri luft