AIK Fotboll satsar på ren och virusfri luft

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Genom lösningen LightAir Health+ har AIK Fotboll satsat på aktiv luftrening och virushämning på sina träningsanläggningar Karlberg och Skytteholm i centrala Stockholm.

Träningsanläggningarna som ligger centralt och i anslutning till starkt trafikerade vägar omfattar framförallt verksamhet knuten till AIK:s herrlag, damlag samt juniorlag för herrar. Installationen av LightAir Health+ täcker samtliga omklädningsrum, samlingslokaler, kontor och gym. Elitverksamhet inom lagsporter bygger alltid på högpresterande team och varje enskild individs ständiga utveckling. Grundläggande är att säkerställa att varje individ håller sig hel och frisk i så stor utsträckning som möjligt, varför ren luft givetvis är av stor vikt.

”Vi har mycket folk som rör sig på begränsade ytor och där miljön ofta är tuff utifrån luftkvalitet samt utmaningar med mycket svett, fukt och utrustning,” säger Henrik Jurelius, sportchef för AIK Fotboll“Genom LightAir Health+har vi nu en lösning med beprövad teknologi, vilken minimerar luftburna virus och som filtrerar bort skadliga partiklar. Inte minst uppskattar vi det stärkta skyddet mot smittspridning då vi ständigt utsätts för nya perioder av förkylningar och influensor. Redan vid ett enstaka förhindrat utbrott av sjukdom, exempelvis nu under säsongens avslutningsfas, kan vår investering i ren luft snart ha betalat sig många gånger om.”

LightAir Health+ är en innovativ svensk lösning för luftrening, som består av två kompletterande teknologier. Dels högeffektiva luftrenare som sänker koncentrationen av luftföroreningar genom filtrering. Hela 99,99% av trafikföroreningar, virus och ultrafina partiklar rensas bort från inomhusluften. Lösningens andra beståndsdel består av patenterade virushämmare, som aktivt söker upp och oskadliggör kvarvarande luftburna virus redan i luften. Tillsammans ger de två teknologierna därmed ett dubbelt skydd mot luftburna virus.

”Vårt erbjudande är skräddarsytt för kontor och skolor, varför våra kunder normalt återfinns i andra typer av resultatfokuserade verksamheter,” säger Lars Liljeholm, VD för LightAir. ”Samarbete med en elitinriktad idrottsverksamhet som AIK Fotboll innebär en något annorlunda men klart utmanande miljö gällande luftkvalitet. De väletablerade fördelarna med vårt erbjudande – som hög reningskapacitet och låga ljudvolymer – kommer även i dessa lokaler snabbt ge förutsättningar till förbättrad prestation och sänkt sjukfrånvaro.”

Lösningen som nyligen installerats hos AIK Fotboll erbjuds i Norden främst som en prenumerationslösning, där ren luft tillhandahålls som en tjänst – inkluderande installation och löpande underhåll. Tjänsten erbjuds utan kapitalbindning och med en evig garanti gällande hårdvarans funktionalitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar