Företrädesemission i LightAir AB (publ) under maj-juni 2024

LightAir AB har beslutat att genomföra en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 30 maj – 14 juni 2024

Om LightAir​

Investment Highlights

Finwire Media intervjuar vår vd Peter Svensk.

Play Video

Presentation av LightAir med vd Peter Svensk på Sedermeradagen Stockholm 22 maj 2024

Play Video

Villkor

Erbjudandepris​

Teckningskursen uppgår till 6,00 SEK​

Emissionsvolym​

28,6 MSEK​​

Teckningsperiod​

30 maj – 14 juni 2024​

Säkerställande

Emissionen är säkerställd upp till 22,8 MSEK genom teckningsåtaganden samt garantiåtaganden.​

Emissionslikvidens användning​

LightAir befinner sig i en expansionsfas och fokus framåt är inriktat mot intensifierad försäljning mot industriella aktörer, främst i Sverige och Finland, med tillhörande förvärvsstrategi. Mot bakgrund av detta genomför LightAir företrädesemissionen för att stärka Bolagets kapitalstruktur.