Varför luftrening?

I en tid där hälsan och miljön står i centrum har behovet av ren luft i arbetsmiljöer blivit allt viktigare.

LightAir har den mest innovativa och effektfulla luftrenaren som ger dig en bättre miljö för både människor och maskiner.

LightAir Connect - nästa generations luftrening

Du får fullständig översikt:

LightAir Connect introducerar en ny era av luftkvalitetsövervakning. Med denna funktion kan du kontinuerligt övervaka luftkvaliteten i realtid, få notiser vid servicebehov och styra systemet via LightAir Connect.

Tack vare automatisk reglering av luftflödet, anpassas reningsnivån efter aktuella behov, vilket garanterar optimal energiförbrukning för rätt nivå av luftkvalitet utan manuellt ingrepp.

Teknisk överblick på distans:

Med en omfattande servicemodul kan tekniker få tillgång till värdefull data som luftkvalitet, serviceintervaller och teknisk information, vilket underlättar underhåll och förebyggande åtgärder.

LightAir Connect möjliggör också styrning av produkterna via det befintliga fastighetsnätet. Rapporter kan tas ut och ligga till grund för hållbarhetsrapporteringen på bolaget.

LightAir Connect – Ständigt uppkopplad och smart luftrening

Vårt elektrostatiska luftfilter gör luftrening enklare

Automatisk perfektion:

Vår patenterade Self Cleaning System tar automatisk rengöring av filter till nästa nivå.

Med vår teknik garanteras en ständigt optimal rengöring av elektrostatfiltret i luftrenaren, vilket innebär att du alltid har en optimalt fungerande luftrenare utan att behöva byta ut filter lika ofta.

Detta innebär färre servicebesök och mindre underhåll, vilket ger både lägre strömförbrukning och kostnader över tid.

Grönt val med EcoPrecision:

Vårt miljövänliga EcoPrecision-filter, är ett speciellt utformat filter producerat av återvunnet papper, som med sin unika utformning använder mindre energi och är betydligt tystare än traditionella luftrenare.

Detta filter kräver färre byten, minskar energiförbrukningen, vilket gör din investering både ekonomisk och ekologisk.

Allt-i-Ett lösningen:
LightAir tar hand om allt

LightAir erbjuder inte bara en produkt, utan en heltäckande lösning. Med vårt unika “ren luft som en tjänst”-koncept behöver du inte oroa dig för någonting.

Vi tar hand om installation, underhåll och service, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Vår tjänst är utformad för att vara bekymmersfri med fast kostnad, vilket ger dig fullkontroll och förutsägbar budgetering.

Varför välja LightAir?

Luftkvalitet kan förbättras i alla miljöer, även de allra tuffaste.

Välj LightAir för en hälsosammare arbetsmiljö, högre produktivitet och en hållbar framtid. Vår avancerade teknologi och helhetstjänst gör oss till den ideala partnern för alla dina luftreningsbehov.

Med LightAir får du inte bara en produkt, du får en partner som aktivt bidrar till din verksamhets framgång och välbefinnande.

Varför behöver vi tänka på ren luft?

Skydd för både människor och maskiner:

En bättre arbetsmiljö för dina anställda och mindre underhåll för dina maskiner.

Färre driftstopp och kassationer:

En renare arbetsmiljö innebär minskade driftstörningar och färre kassationer av produkter.

Förbättrad hälsa och produktivitet:

Ren luft bidrar till lägre sjukfrånvaro och en mer produktiv arbetsstyrka.

Minskad städning och underhåll:

Vår luftrenare minskar mängden damm och par- tiklar i luften, vilket leder till lägre städ- och underhållskostnader.

“Efter att ha installerat LightAir luftrenare i vårt tvätteri märkte vi en dramatisk förändring. Personalen rapporterade att det var lättare att andas och dammnivåerna i lokalen minskade märkbart. Det är den bästa investeringen vi gjort för vår arbetsmiljö.”

Jan Eriksson, Chef Fredriksbergs Tvätteri

“Den ökade produktiviteten är en positiv biverkningseffekt. En investering i LightAir är främst ett kraftfull sätt för oss att främja medarbetarnas hälsa.”

Mattias Wahlgren, Group Innovation Manager, Coor

Vi hjälper dig se lösningarna

Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur vi kan transformera din arbetsplats med ren och frisk luft. LightAir är din nyckel till en renare, säkrare och mer produktiv arbetsmiljö.