Förlängt avtal med finsk kommun

24 månaders luftreningsabonnemang för kontor och skolor

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
LightAirhar förlängt ett befintligt abonnemangsavtal med en finsk kommun. Avtalet förlängs med två år och gäller flera hundra enheter samt en omsättning på cirka 2 miljoner kronor per år.

Genom tidigare förvärv är LightAir i dag inriktad på både Sverige och Finland som sin huvudsakliga nordiska hemmamarknad. I Finland finns ett antal industrikunder, samtidigt som verksamheten har varit framgångsrik i flera offentliga upphandlingar avseende luftrening i kontors- och skolmiljöer med finska kommuner.

“Konkurrensen är hård här i Finland och jag tror att detta är den mest mogna marknaden för luftrening i Norden”, säger Klaus Hirvonen, landschef för LightAir:s finska verksamhet. “Jag har svårt att se någon annan europeisk marknad som är lika utvecklad och samtidigt innehåller så många aktörer, inte minst inom kommersiell luftrening. Därför är det extra stimulerande när vår ledande teknik, i kombination med vår investering i djupa kundrelationer, lönar sig och vi kan förlänga pågående abonnemang på detta sätt.”

Aktiv luftrening är också av allt större intresse och betydelse för svenska kontor, skolor och industrier. Ren luft bidrar till ökad produktivitet och en hälsosammare miljö med lägre sjukfrånvaro och minskade produktionsförluster. Förutom de konkreta fördelarna med effektiv och tyst luftrening erbjuds LightAirs teknik genom en enkel abonnemangslösning där kommersiella och industriella kunder kan prenumerera på “ren luft som en tjänst”.

“Vi kan inte nog understryka hur viktig vår nordiska hemmamarknad är och hur intressant Finland i synnerhet är för oss – idag och på lång sikt”, säger Peter Svensk, VD för LightAir. “Klaus har varit engagerad under lång tid i branschen och i vår finska verksamhet. Antalet prenumerationer inom kontor och skolor är imponerande och är verkligen en plattform som vi kommer att vidareutveckla och förädla. Tillsammans, genom vår direktförsäljning såväl som genom nya partners, kommer vi att intensifiera vår finska närvaro under det kommande året, särskilt med industrikunder.”

Under våren 2022 slutförde LightAir förvärvet av Cair AB, efter ett långt samarbete kring den luftreningsteknik som idag marknadsförs under namnet LightAir CellFlow DEP. Industriell logik fanns också i att samla alla teknikens immateriella rättigheter i ett bolag, överlappande målgrupper inom B2B-försäljning och starkt kompletterande produktutbud inom de kommersiella och industriella segmenten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »