Industriella lösningar
Luftrening för en bättre arbetsmiljö, som förbättrar människors hälsa och samtidigt skapar affärsresultat och kan minska såväl driftstörningar som städbehov.

Hälsa | Produktivitet | Hållbarhet

LightAir Industrial Series

CellFlow DEP - svenskutvecklad patenterad teknologi för tuffa miljöer

LightAir har ett brett utbud av luftrenare för industriella miljöer, där luften kan ha en hög belastning av fina partiklar, byggstoft, fibrer eller svetsrök. 

Luftreningen bidrar alltid till en hälsosammare arbetsmiljö, samtidigt som behoven ofta lika gärna handlar om att minska damm och risker för  driftstörningar. Valfritt om reningen ska vara takhängd, mobil eller stående på golv eller bord.

Vår patenterade teknologi CellFlow

Effektiv rening till låg livscykelkostnad

Vårt industriella erbjudande baseras på vår patenterade CellFlow-teknologi, med en kapacitet på 300 – 8500 m3/h. Lösningarna bekämpar partiklar hela vägen ner till låga PM 0,05.

För våra större modeller är självrengöring standard, vilket gör dem mer eller mindre underhållsfria.

Produkterna har låg energiförbrukning, är tystgående och kräver filterbyten betydligt mer sällan än konventionella lösningar. Ett fördelaktigt val ur såväl ett ekonomiskt som ett ekologiskt perspektiv.

Hälsoaspekter

God inomhusluftkvalitet leder till högre produktivitet, färre sjukdagar och minskad personalomsättning. En ren, dammfri miljö gör det också lättare att följa miljö- och hälsobestämmelser.

Kostnadseffektivitet

Ren luft minskar städ- och underhållskostnader, vilka kan handla om stora summor. Samtidigt kräver våra luftrenare mindre underhåll och ni kan helt fokusera på er kärnverksamhet istället för att hantera opch sköta ytterligare maskiner.

Renare och utan störningar

Damm i produktionslinjer och maskiner kan kräva tätare underhåll och skapa driftstörningar. Med renare luft i lokalerna kan arbetsstopp minskas, vilket sparar tid och pengar. Många ser även fördelarna med betydligt renare kundleveranser från sina produktionsanläggningar och lager.

CellFlow 8500 SC

Long-lasting filter
Sizes 5000/8500m3
Self-cleaning

CellFlow 5000 M

Long-lasting filter

Sizes 5000 m3

Movable

CellFlow 2500

Long-lasting filter
Sizes 2500/5000 m3

CellFlow 900 SSC

Long-lasting filter
Sizes 400/600/900 m3
Semi self-cleaning
Livsmedelsindustri
Verkstads och träindustri
Tillverkningsindustri
Lager och logistik

Nöjda kunder

Kontakta oss

Har du en fråga eller vill diskutera ett projekt? Kontakta oss gärna när som helst!

Lite information som hjälper oss att komma igång: Vilken typ av verksamhet/anläggning? Hur stor är lokalen? Hur många jobbar i lokalen?

Infektionsspridning

Tuffa tider för smittspridning på kontor och i klassrum

Vi går en tuff virushöst och influensavinter till mötes med ökad smittspridning på kontor och i klassrum. Lärdomar efter pandeminåren bör dras, och däri även
Industri

Inomhusluft hos metallindustrin – utmaningar och åtgärder

Metallindustrin har sedan urminnes tider varit oerhört viktig för svensk ekonomi, men ofta med processer som genererar ohälsosamma partiklar. Läs mer om vilka utmaningarna är
Produktivitet

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk - för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga
Industri

Första leveranserna av luftrening till brittisk industri

Cementfabrik i Essex investerar i svensk teknik för renare luft - den brittiska cementtillverkaren Lignacite har nu installerat olika luftrenare från LightAir.