Aktien

Noterade på NGM

Nedan publiceras information om LightAirs aktie i samarbete med NGM.

Aktiehandel kan ses i realtid via ngm.se.

LightAir-aktien:

Aktiedata20212020201920182017
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Eget kapital per aktie (SEK)0,931,411,231,370,92
Börskurs vid årets slut (SEK)3,085,001,301,952,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal)46 37232 56822 30013 63212 358
Antal aktier vid periodens slut (miljontal)46 37246 37228 36520 26712 358

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 31 mars 2023.

Namn% av röster och kapitalAntal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY20,4917 264 875
BATLJAN, ILIJA8,637 272 732
EURUS INTERNATIONAL AB7,166 029 709
EURUS AIRTECH AB6,535 500 000
ILIJA BATLJAN INVEST AB6,375 367 832
ANDERSSON, LARS5,544 669 451
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN4,764 009 029
AVANZA PENSION3,182 679 282
WALLMAN, ROGER2,241 888 697
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL1,931 629 564
Totalt66,8356 311 171

Källa: Euroclear Sweden AB