Aktien

Noterade på NGM

Nedan publiceras information om LightAirs aktie i samarbete med NGM.

Aktiehandel kan ses i realtid via ngm.se.

LightAir-aktien:

Aktiedata20212020201920182017
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK)-0,48-0,36-0,13-0,60-1,36
Eget kapital per aktie (SEK)0,931,411,231,370,92
Börskurs vid årets slut (SEK)3,085,001,301,952,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal)46 37232 56822 30013 63212 358
Antal aktier vid periodens slut (miljontal)46 37246 37228 36520 26712 358

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 30 september 2023.

Namn% av röster och kapitalAntal aktier
BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY28,8624 317 475
EURUS INTERNATIONAL AB7,166 029 709
EURUS AIRTECH AB6,535 500 000
ILIJA BATLJAN INVEST AB6,105 140 564
ANDERSSON, LARS5,544 669 451
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN4,764 009 029
AVANZA PENSION3,222 715 781
WALLMAN, ROGER3,152 650 879
ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL1,931 629 564
CBLDN-OP CUSTODY LTD CLT1,781 500 000
Totalt69,0358 162 452

Källa: Euroclear Sweden AB