När det negativa är något positivt — och tvärtom

Exponering för negativa joner ger positiva hälsoeffekter

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Vi människor tar tiotusentals andetag per dygn och varje andetag innehåller mängder av joner. För många av oss är kanske detta med joner, såväl som positiv och negativ laddning, inget vi tänkt på sedan högstadiets fysiklektioner. Så låt oss försöka reda ut begreppen och visa på hur ”negativt är positivt” när det kommer till luftrening och virushämning.

All luft vi andas innehåller joner. Joner är enkelt uttryckt atomer eller molekyler med en extra laddning. Dessa är antingen positivt eller negativt laddade, därav referenserna till positiva och negativa joner.

Men ”positiva” och ”negativa” är ofta missvisande för de flesta när det gäller jonernas effekt på luftkvalitet och hälsa. När det gäller det gäller luft innebär nämligen positiva joner något negativt, medan de negativa jonerna är något positivt att lyfta fram. Negativa joner är helt enkelt bra för vår hälsa.

Ohälsosamma partiklar är märkligt nog positiva

De flesta former av föroreningar, giftiga kemikalier, djurskinn, pollen, mögel och andra skadliga kemikalier i luften har en positiv elektrisk laddning, vilket gör dem till positiva joner. Och höga nivåer av positiva joner i vår miljö kan leda till olika sjukdomar. Dessa positiva joner kan försämra hjärnans funktion, försvaga vårt immunförsvar och orsaka en rad negativa symtom som trötthet, huvudvärk, andningssvårigheter, irritation, brist på energi, försämrad koncentration och allmänt illamående.

Som synes kommer det inte mycket positivt ut från positiva joner.

Varifrån kommer alla dessa positiva joner?

Allt som är giftigt eller har elektromagnetiska egenskaper genererar skadliga positiva joner.

Tyvärr finns det i dagens samhälle betydande mängder av positiva joner i luften. Vi utsätts dagligen för stora mängder och på helt andra nivåer än vad våra förfäder utsattes för i sin vardag.

Koncentrationen av positiva joner är högre inomhus än utomhus, likaså inne i städer än på landet. Listan över föremål som genererar positiva joner göras lång och innehåller vardagliga saker som lysrörslampor, mobiltelefoner, tv-apparater och datorer till inredningsmaterial, färg, luftkonditionering och trafikavgaser. På kontor har skrivare och kopiatorer visat sig alstra mängder med dessa joner och vara särdeles dåliga för luften vi andas.

Särskilt problematiskt är situationen i kontorsbyggnader, skolor och industriområden i urbana miljöer. Studier visar även på att inomhusluften ofta kan vara upp till fem gånger sämre än utomhusluften – mycket av detta faller hela vägen tillbaka till just positiva joner.

Negativa joner är bra för vår hälsa

Negativa joner är helt enkelt negativt laddade molekyler och därmed motsatsen till positiva joner. De har även motsatt effekt på människors hälsa, humör och energinivåer.

Då vi är ute i naturen, i miljöer som ute på havet, uppe i bergen, långt in i skogarna eller står nära ett vattenfall andas vi in stora mängder av dessa negativa joner. De finns naturligt i stora mängder i dessa miljöer. 

Genom att dessa joner tas upp i vårt blodomlopp ökas vår produktion av signalsubstansen serotonin, vilket hjälper till att lindra stress, öka energin och motverka depression. Negativa joner ger helt enkelt positiva hälsoeffekter och är en viktig delförklaring till varför vi känner oss laddade och vitaliserade efter en skogspromenad.

Luftburna krigare mot hälsosamma partiklar

Det positiva med de negativa jonerna slutar dock inte med det.

De negativt laddade jonerna söker aktivt efter luftburna partiklar som damm, pollen, mögelsporer, pälsdjursallergener och andra luftburna föroreningar. De negativa jonerna fäster vid dessa partiklar, som ursprungligen är positivt laddade. Detta innebär att de farliga partiklarna kan samlas på en uppsamlingsyta eller helt enkelt faller ner på golvet i stället för att sväva fritt i luften.

Samma fysiska grund ligger bakom den antivirala effekt som LightAirs IonFlow-teknologi har uppvisat, bland annat under en sjuårig studie vid Karolinska institutet. Det är de negativa jonerna som fäster sig vid alla undersökta virus, och genom att påverka proteinskalen oskadliggörs dessa virus och görs ofarliga för människor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar