Ionflow-teknologin
Effektiva och funktionella luftrenare med ett tydligt designkoncept och baserade innovativ jonisering.
Reningseffektivitet | Virushämning | Enkelhet

Luftrenare med bevisad virushämmande kapacitet

Så fungerar det - mer i detalj

LightAir IonFlow luftrenare genererar från Utifrån tre coronanålar genererar en luftrenare baserad på IonFlow-teknologin miljarder elektroner per sekund. Dessa  omvandlas till negativa joner när de kommer i kontakt med syremolekylerna i luften.

Produktionen av elektroner resulterar i en koncentration på mer än 250 000 negativa joner per cm3 mätt från en meters avstånd.

Sugen på än mer detaljer?

IonFlow använder två-polers joniseringsteknik. Genom att använda 110V eller 220V och mycket låg hållfasthet på nuvarande 50 mA och en effekt på endast 7W kan tekniken genom en kaskad av dioder och kondensatorer accelerera en extremt hög spänning på mer än 200.000 eV.

Detta möjliggör en extremt hög produktion av flera miljarder elektroner per sekund, vilket innebär flera miljarder negativa joner per sekund.

Följaktligen är partikelreduktionen massiv eftersom antalet joner som produceras vid en viss tidpunkt motsvarar antalet partiklar som kan laddas och oskadliggöras under en viss tid.

Den enorma produktionen av joner gör det möjligt att effektivt fördela den negativa laddningen i alla hörn av ett rum, vilket innebär att luften i hela rummet kommer att rengöras från partiklar inte bara luften närmast enheten.

I den här bloggposten kan du läsa mer om hur negativa joner i luften vi andas faktiskt är någonting positivt.

Ohälsosamma partiklar är positivt laddade — låt oss omvandla dem till negativt

IonFlow är särskilt effektiv för att ta bort de allra minsta partiklarna i luften. Dessa anses vara de farligaste för vår hälsa.

Teknologin genererar elektroner som skapar negativa joner. Dessa fäster vid ohälsosamma partiklar i luften, vilka är positivt laddade. Det kan handla om virus, damm, pollen, rök, avgaser, djurhår, bakterier, mögel, etc.

Kollektorn kommer att täckas av partiklar och långsamt ändra färg när den blir mer och mer smutsig. Vid behov kan denna uppsamlare enkelt tas av och tvättas ren med vatten och diskmedel. Större kluster av partiklar faller även till golvet innan de avlägsnas genom regelbunden dammsugning.

Teknologin känner av behovet i inomhusluften och minskar genereringen av elektroner allt eftersom luften renas. IonFlow genererar endast den mängd elektroner som behövs för att ladda nya partiklar som ständigt tillförs rummet.

Tystlåten luftrenare med virushämmning - redan i luften

IonFlow

Teknologin ger en effektiv allmän luftrening, samtidigt som den har mycket starka vetenskapliga bevis gällande hur den effektivt förhindrar spridning av luftburna virus.

Detta främst genom ett sju år långt forskningsprojekt som letts av Karolinska Institutet (KI) samt kompletterande tester kring covid hos ett spanskt forskningsinstitut.

Blooming grass
Health

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »
Hen and bird flu
Industrial

Ökad risk för fågelinfluensa i Europa

Fågelinfluensan härjar i flera regioner i Europa. Tidigare i vinter klassificerades stora delar av södra Sverige som ett högriskområde för ytterligare spridning av denna virusinfektion. Samtidigt finns det beprövad teknik som hjälper oss med förbättrad viruskontroll.

Läs mer »