Clean Air as a Service
Ren luft som en tjänst - en enkel prenumerationslösning för bättre hälsa och produktivitet i er verksamhet

Skapa sinnesro — ta bara ett djupt andetag

En prenumeration som ger dig en övergång från:

 • Allmänna klagomål på trötthet, huvudvärk och låga energinivåer
 • Allergiska problem utifrån varierande höga halter av damm och pollen
 • Hög sjukfrånvaro på grund av vanliga virus (ex. säsongsinfluensa och vinterkräksjuka)
 • Begränsad kognitiv flexibilitet
 • Svårigheter att koncentrera sig
Tired woman

...till en inomhusmiljö med en luft som skapar:

 • Energi och engagemang
 • Kreativitet och glädje
 • Fokus och koncentration
 • Minimerade besvär under pollensäsong
 • Minskad frånvaro under ex. influensasäsonger och utbrott av vinterkräksjuka

Service och underhåll

Din prenumeration täcker underhåll, filterbyten och ger alltid full funktionsgaranti under hela abonnemangstiden. Vi tar helt enkelt hand om allt, så att du och din organisation bara kan njuta av ren och hälsosam luft.

Administration

Genom enkel prenumeration kan du fokusera på din kärnverksamhet. Ingen administration av flera leverantörsfakturor, inget eget underhåll eller garantifrågor. Allt med 100%  förutsägbarhet kring dina löpande kostnader för ren och virusfri luft.

Marknadsledande luftrening

LightAir fokuserar enkom på marknadsledande luftrening för förbättrad hälsa och produktivitet. Genom en prenumeration nyttas svenskutvecklade teknologier för att avlägsna de mest skadliga partiklarna och minimera smittspridning.

Delkomponent i prenumeration

CellFlow — tar bort de finaste och mest skadliga partiklarna

Specifikation (CellFlow Pro900)
 • Kraftfull partikelavskiljning – H14-filternivå (PM0,1 99,99 % och PM0,3 99,99 %)
 • Rekommenderad rumsstorlek: 80-200 m²
 • CADR: låg 300 – medel 450 – hög 950
 • Ljudnivå: 23 – 31 – 49 dB(A)
 • Energiförbrukning: 15 – 25 – 70 W

Delkomponent i prenumeration

IonFlow — eliminering av virus till 97%, redan i luften och utan att passera filter

Specifikation
 • Vetenskapligt bevisad inaktivering av virus
 • Mycket fin partikelbekämpning, ned till PM0,007
 • Rekommenderad rumsstorlek: upp till 50-60 m²
 • Ljudnivå: 21dB (A)
 • Energiförbrukning: 7W

Enkla fördelar med en prenumeration

 • Inga investeringar
 • Inget underhåll
 • Inga filterbyten
 • 100% förutsägbara kostnader 

Nöjda kunder

Öka produktiviteten och minska sjukdagar – kontakta oss för gratis konsultation

Gå med i vår växande familj av certifierade prenumeranter och användare