Vad är livscykelkostnad (LCC) och varför är det viktigt?

Begreppet och delområden du behöver ha koll på

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn
Vid en utvärdering av offerter kring exempelvis tekniska produkter bör man fokusera på de olika förslagens livscykelkostnad. Eller LCC (Life Cycle Cost) som det ofta kallas. I denna artikel går vi snabbt igenom begreppet och vilka delområden som oftast måste tas med i en sådan enkel analys.

Enskilda lösningars livscykelkostnader, LCC, bör alltid granskas noga inför större investeringsbeslut. Vissa branscher pratar gärna om Total Cost of Ownership (TOC), vilket är ett snarlikt begrepp men där LCC är mer internationellt dominerande för industriella lösningar.

Varför LCC?

Genom en grundläggande LCC-analys kan vi beräkna, förstå och utvärdera våra alternativ kring ett enskilt inköpsbeslut.

En professionell upphandling har hela tiden blicken på den totala livscykelkostnaden. Ibland “ser man inte skogen för alla träd” utan fokuserar i stället på det träd som står närmast, vilket i många fall kan handla om inköpspris eller en erbjuden rabatt. 

Om vi ska köpa en ny maskin till en fabrik eller ett kontor behöver vi givetvis veta inköpspriset, men det kan vara än viktigare att veta vad det kostar att faktiskt använda maskinen. Vilka löpande drifts- och underhållskostnader döljer sig bakom den ursprungliga investeringen? Ofta kan exempelvis energikostnaderna för att driva en utrustning vara betydligt högre än själva inköpet.

Samma resonemang gäller naturligtvis om vi köper en produkt privat och för eget bruk. Ingen skulle till exempel vilja ha en bil med löpande servicekostnader som är dubbelt så höga som

En grundläggande LCC-analys är därför av yttersta vikt i en upphandling. Erfarenheten visar att kostnaden för själva inköpet endast är en mindre del av totalkostnaden man åtar sig, ibland så pass liten som 10%. Drift och underhåll utgör oftast den absoluta lejonparten av den faktiska kostnadsbilden.

Oavsett bransch baseras en LCC-analys på investeringskostnaden för utrustningen, dvs. inköpspriset, men minst lika viktigt är:

  • Driftskostnaderna, om ofta kokar ned till energikostnaderna, under utrustningens livslängd. Det kan även vara avgörande om det krävs mycket personal för att hantera eller övervaka driften.
  • Underhållskostnaderna för utrustningen, inkluderande löpande service och förbrukningsmaterial som krävs, men även exempelvis eventuella stillståndskostnader.
  • Därutöver kan det finnas andra och smått dolda kostnader att ta med i beräkning, ex. kring finansieringen av inköpet. 
 

En LCC-analys – eller en TCO-analys om du föredrar det begreppet – kan även användas för att utvärdera redan befintlig teknik och hur snabbt en nyinvestering i alternativa lösningar skulle vara lönsam. Om skillnaderna i energi- och underhållskostnader är stora kan återbetalningstiden för att ersätta en befintlig utrustning vara så kort som några månader.

¤ ¤ ¤

LightAir har hjälpt många industrier och kontor med högsta möjliga reningskapacitet, hög skalbarhet och minimala ljudnivåer. Och vi har ännu inte stött på någon konkurrent som är i närheten av den låga livscykelkostnad (LCC) som vi kan erbjuda. Läs mer om våra lösningar inom Professional Solutions här! Eller kontakta oss direkt för en dialog.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »