Professional Solutions
Med hjälp av svensk och patenterad teknik är LightAir den ledande experten inom industriell och kommersiell luftrening.

Ren luft - för de tunga industrierna, de stora lagrena och de finaste kontoren

LightAir CellFlow Industrial Series

Oavsett heavy metal eller körsång

Vår produktportfölj löser utmaningar från de hos de tyngsta industrierna till medeltida kyrkor. Från de största automatlagren till de svettigaste omklädningsrummen. Ingen slår oss på fingrarna gällande effektiv luftrening och livscykelkostnader.

Fokus på business

Smal nisch med djup kompetens

Ren luft är grundläggande, men sällan i fokus hos kontor och skolor. Med ett amerikaniserat uttryck är LightAir “en tum breda och en mil djupa” inom denna nisch. Låt oss genom ren och virusfri luft gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar för prestation i era lokaler.

Våra lösningar

Från industrigolvet till styrelserummet

Inomhusluften är oerhört viktig i alla typer av lokaler. Den påverkar livskvaliteten i allmänhet, men även energinivåer och produktiviten – för människor som emellanåt även maskiner.

Industri

LightAir installerar luftrenare på Gåshaga kafferosteri

På Gåshaga kafferosteri har våra industriella luftrenare nu tagit över ansvaret för att rena 10.000 m³ luft per timme.
Industri

LightAir banar väg för hållbar luftrening inom textilindustrin

Dessa företag har sett betydande förbättringar i sina arbetsmiljöer med minskade mängder damm och partiklar. Detta förbättrar inte bara luftkvaliteten utan minskar även städbehovet.
Industri

Positiva effekter av luftrening hos IAC Skara

IAC Skara har förbättrat arbetsmiljön genom att installera luftrenare, vilket minskat härdplastdamm under gränsvärdena vid mätning 2024.
Hälsa

Framgångar för Habitat Solutions och LightAir i holländska skolor

Hösten 2022 genomförde Habitat installationer av LightAirs luftrenare på två skolor i Holland. Nu har ytterligare sex skolor, inom samma stiftelse, har valt att installera

Nöjda kunder

Öka produktiviteten och minska sjukfrånvaro – kontakta oss för gratis konsultation