Första leveranserna av luftrening till brittisk industri

Cementfabrik i Essex satsar på svensk teknologi för renare luft i produktionen

DELA DEN HÄR ARTIKELN
Facebook
Twitter
LinkedIn

Den brittiska cementtillverkaren Lignacite har under mars månad installerat ett antal luftrenare från LightAir Industrial Series, baserade på den patenterade teknologin CellFlow DEP. Det är sedan länge känt att tillverkning av exempelvis cement alltid innebär utmaningar med luftkvaliteten. Detta då det oundvikligen skapas höga halter av hälsoskadliga partiklar när det hanteras stora mängder av sand- och stenmaterial. 

Bland dessa hälsovådliga partiklar återfinns exempelvis kvarts och stendamm som bland annat orsakar stendammslunga — en mycket allvarlig sjukdom för generationer av stenhuggare under århundraden. Egna utförda partikelmätningar och myndighetskrav resulterade i att Lignacites nyligen genomförde en upphandling av luftreningsteknik, vilket resulterat i ett samarbete med LightAir.

“Vi arbetar för stunden med stort fokus på vår nordiska hemmamarknad och inte minst vår direktförsäljning gentemot just svensk industri,”, säger Peter Svensk, CRO på LightAir. “Inriktningen mot det industriella segmentet är oerhört tydligt och lovande för oss som bolag. Samtidigt pågår aktiviteter för att bygga en allt ökande närvaro med det industriella erbjudandet genom partners på utvalda marknader, däribland Benelux och Storbritannien. Affären med Lignacite har vi dock vunnit helt på egen hand och är något av en milstolpe för oss då det är den första på de brittiska öarna inom just det industriella kundsegmentet.”

Leveransen till Lignacite, med fabriker i Essex och Suffolk, inkluderar totalt sju industriella luftrenare och ett tillhörande 36-månaderskontrakt för löpande service och underhåll. Lignacite grundades 1947 och har varit verksam inom cementproduktion allt sedan dess. Företaget arbetar med att utveckla innovativa blandningar samt ny design och produktion av olika typer av byggblock för främst den brittiska marknaden.

“Vi vet att vårt industriella erbjudande är attraktivt utifrån viktiga delar som reningsgrader, energiförbrukning och förenklat underhåll”, säger Roger Sogge, COO på LightAir och direkt ansvarig för kundrelationen med den brittiska cementproducenten. “I exempelvis Benelux har vi redan en väl fungerande säljkanal via vår partner och ser stora möjligheter framöver. Samtidigt är det är talande i sig att vi utifrån ett rent svenskbaserat teamwork lyckats vinna Lignacites förtroende i en större och konkurrensutsatt upphandling till en industriverksamhet norr om London. Utan några lokala resurser vann vi affären och har nu installerat luftreningen efter deras enkla analys av de totala livscykelkostnaderna. Detta är ett styrkebesked i sig gällande vårt industriella erbjudande.”

Inom stora delar av den industriella målgruppen finns en medvetenhet och emellanåt rent av synliga problem kring små och ultrafina partiklar i inomhusluften, vilka orsakar problem för både människors och maskiners välbefinnande. Utöver de grundläggande fördelarna med effektiv och tyst luftrening har LightAirs patenterade teknologier stora konkurrensfördelar vad gäller de totala livscykelkostnaderna. Bland annat genom färre filterbyten, men främst genom låg energiförbrukning. 

Läs mer om liknande branschutmaningar hos Sto Scandinavia i Linköping >> blogginlägg kring djupare case study via den här länken.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Relaterade artiklar