Tuffa tider för smittspridning på kontor och i klassrum

Virus- och influensasäsongen 2023/24 ligger framför oss

SHARE THIS ARTICLE
Facebook
Twitter
LinkedIn
Verksamheterna är i full gång igen efter sommaren, varför vi nu går mot tuffare tider med en ökad smittspridning på kontor och skolor. Svenska Folkhälsomyndigheten tror att svenskarnas immunförsvar har stärkts efter pandemiåren, men påpekar även att virusens egenskaper ofta gör att de kan smita undan upparbetade immunförsvar. Bra för arbetsgivare att det då finns vetenskapligt bevisade lösningar för att rena inomhusluften från många av smittorna genom väl beprövade teknologier.

Hösten är här och med det kallare väder samt de ständigt tillkommande utbrotten av förkylningar och influensautbrott. Vi går nu, nästan per naturlag, ett drygt halvår till mötes med olika virus i omlopp med tillhörande smittspridning på kontor och i klassrum.

Vintern 22/23 slogs det rekord i att vara hemma för vård av barn i det svenska samhället. Teorin är att pandemiåren gjorde svenskarna, och inte minst barnen, mindre motståndskraftiga gentemot allehanda smittor då immunförsvaret hade försvagats.

Svårt prognostisera, men enkla åtgärder gäller

Enligt en intervju i Dagens Nyheter menar statsepidemiolog Anders Lindbom att barn och vuxna antagligen har ett bättre immunförsvar inför den kommande virussäsongen. Exakt vilken mix av olika virus som kommer cirkulera på svenska kontor och skolor kommande månader återstår att se.

Folkhälsomyndigheten räknar bland annat med att många riskerar att smittas av en muterad, men samtidigt lindrigare, version av Covid 19 framöver. Samtidigt är prognoser kring virusspridning ofta är vanskliga att ge. Detta gör det som vanligt svårt att sia om säsongsinfluensan, vars vaccin tas fram löpande under säsongen och är klart först en bit in på nyåret.

I intervjun med DN svarar statsepidemiologen Anders Lindbom på frågan om det finns allmänna lärdomar att dra från pandemin. Hans svar lyder: ”Ja, det är aldrig fel att tänka på att inte smitta ner sin omgivning, att vara hemma när du är sjuk och hålla avstånd till sjuka. Och tvätta händerna, då minskar risken för andra infektioner som sprids mellan människor.”

Beprövad teknologi som extra skyddslager minskar smittspridning på kontor

Vaccin är ofta grundläggande i kampen mot virus och en tung del av alla våra olika skyddslager för att hindra smittspridning på kontor och skolor.

Dessa injektioner är ofta utvecklade och utformade för att fungera på ett specifikt virus, samtidigt som det finns kompletterande teknologier som erbjuder ett bredare spektrum och beprövade skydd mot såväl gamla som nya virus.

Konceptet LightAir Health+ inkluderar en svenskutvecklad teknologi som bl.a. under en sju år lång studie ledd av Karolinska Institutet har visat sig ha stor påverkan på olika virus möjligheter till smittspridning.

Många bortser dock från just teknologier i kampen mot smittspridning på kontor eller i skolor. Vi har tidigare skrivit i denna blogg om hur progressiva och ledande arbetsgivare relativt enkelt även kan implementera ett teknologiskt grundat skyddslager på bred front. Och detta till en lägre månadskostnad per medarbetare än de flesta svenska kontor lägger på kaffe för medarbetarna.

———————

Ladda ner vitpapper om “Teknik — ett bortglömt skyddslager i kampen mot smittspridning”

  >> Svensk PDF     |     >> Engelsk PDF

Subscribe to our newsletter

Related articles

Blooming grass

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk – för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga – pollenallergi. Måste vår arbetsprestation eller våra skolresultat påverkas av säsongsförändringar?

Läs mer »