CellFlow-teknologin
Svenskutvecklad och patenterad teknologi för effektiv, tystlåten och energisnål luftrening.

Reningseffektivitet | Energiförbrukning | Självrengöring

CellFlow DEP - teknologin

Så fungerar det - mer i detalj

LightAirs patenterade teknologi CellFlow DEP rengör effektivt luften från ohälsosamma partiklar genom en kombination av jonisering och den unika filterlösningen EcoPrecision. 

Joniseringen innebär att partiklarna som sugs in i luftrenaren laddas negativt, medan filtret EcoPrecision är positivt laddat. På så sätt fångas partiklar i filtret ungefär som en magnet fungerar.

EcoPrecision-filtret möjliggör en snabb rengöring av stora mängder luft med lågt brus och minimal strömförbrukning. Filtrena även tillverkade av återvunnet papper och varar upp till tre gånger längre än konventionella filter.

Luftrenarna som nyttjar teknologin CellFlow DEP är en ekologisk, ekonomisk och mycket effektiv luftrenare – vilket gör dem till utmärkta lösningar för både dig och vår planet.

Svenskutvecklad och patenterad unik teknologi

CellFlow DEP

Teknologin baseras liksom alla konventionella luftrenare på en rening genom en fläktbaserad filterlösning. Tillkommer gör dock en innovativ användning av lokal jonisering strax före en lätt elektriskt laddad filtrering, vilket möjliggör en mycket energieffektiv rening med filter som inte alls behöver vara lika täta som traditionella lösningar såsom HEPA-filter.

Den patenterade filterlösningen, EcoPrecision, är utformat som en gles dubbelspiral för att få största möjliga upptagningsyta med minsta möjliga luftmotstånd.

Utan att orsaka större tryckfall drivs luften genom ett statiskt elektriskt fält där partiklar antar negativ laddning. De negativt laddade partiklarna attraheras av det kraftfält som råder i det elektrisk laddade filtret och fastnar där.

Tekniken levererar en mycket effektiv och energisnål partikelavskiljning med låg ljudnivå, vilket det ger stora konkurrensfördelar.

Infektionsspridning

Tuffa tider för smittspridning på kontor och i klassrum

Vi går en tuff virushöst och influensavinter till mötes med ökad smittspridning på kontor och i klassrum. Lärdomar efter pandeminåren bör dras, och däri även
Industri

Inomhusluft hos metallindustrin – utmaningar och åtgärder

Metallindustrin har sedan urminnes tider varit oerhört viktig för svensk ekonomi, men ofta med processer som genererar ohälsosamma partiklar. Läs mer om vilka utmaningarna är
Produktivitet

Ljusare dagar – men med nedsatt arbetsförmåga?

Säsongen är fantastisk - för de flesta av oss. Men för vissa innebär det ett återkommande problem som kan leda till minskad koncentration och arbetsförmåga
Industri

Första leveranserna av luftrening till brittisk industri

Cementfabrik i Essex investerar i svensk teknik för renare luft - den brittiska cementtillverkaren Lignacite har nu installerat olika luftrenare från LightAir.